СВЕЧАНО ОТВОРЕН VII НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП „Историја, медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“

Зајечар, 15-16.10.2015, – У Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару одржан је VII Научно-стручни скуп  историје здравља под називом „Историја, медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“.  Научни скуп отворио је др Мирко Николић, заменик градоначелника Града Зајечара

1. ucesnici- VII naucno-strucni skup

Историјски архив „Тимочка крајина“ у Зајечару, у четвртак и петак, 15 и 16. октобра 2015. био је домаћин VII Научно-стручног скупа „Историја, медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“, који се традиционално одржава сваке године у месецу октобру.

Уводну реч на отварању скупа, уз присуство учесника, многобројних званица и представника медија  дао је Велибор Тодоров, директор архива у Зајечару.

О значају скупа на отварању говорили су: Надежда Педовић, архивски саветник Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, др Петар Пауновић, један од идејних твораца скупа и др Мирко Николић – заменик градоначелника Града Зајечара, који је и отворио скуп.

Скуп је одржан у организацији Историјског архива “Тимочка крајина“ Зајечар, Архива Србије Београд, Института за савремену историју Београд, Српског лекарског друштва-подружнице Зајечар и Рајачке школа здравља.

 2

Теме:

 1. МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ

У ПЕРИОДУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1914 – 1918. ГОДИНЕ

– Војни санитет, здравствено стање војске

– Медицинари на фронту (лекари, болничарке и болничари)

– Збрињавање и помоћ рањеницима на бојиштима

– Мисија Црвеног крста у Првом светском рату

– Учешће и страдање Тимочана у рату

– Здравствено стање становништва у Србији за време рата

 1. МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 1941 – 1945. ГОДИНЕ
 1. СЛОБОДНЕ ТЕМЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ МЕДИЦИНЕ,

ФАРМАЦИЈЕ,  ВЕТЕРИНЕ  И НАРОДНА ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

– Историја медицине до средине XX века – претеча савремене

медицине у Србији

– Истакнути здравствени радници источне Србије

– Историјски преглед развоја ветеринарске медицине у Србији

– Народна здравствена култура (етномедицина, здравље

у народном животу и традицији и свакодневици)

На предложене теме пријављено је 30, а презентирано 29 истраживачких радова – лекара, психолога, фармацеута, научних,  просветних и архивских радника.

Након  презентације радова пријављених за овај скуп првог дана промовисан је Зборник радова са претходног VI научно-стручног скупа, о коме је говорио Иван Потић, виши библиотекар  Архива у Зајечару.

Радове су представили истраживачи: из Рајачке школе здравља, Државног архива у Видину (Бугарска), Историјског архива у Зајечару, Нишу, Врању, Института за савремену историју Београд, Института за новију историју Београд, Историјског института у Београду, Европског универзитета – Фармацеуског факултета у Новом саду, Дома здравља у Новом Саду, Чешког института за египтологију из Прага, Секције за историју медицине СЛД Београд, али и истраживачи из Београда, Кладова, Ниша, Берана (Црна Гора), и Републике Македоније.

Након излагања радова, првог и другог дана вођене су дискусије и расправа на презентиране теме и поводом тога изведени  су конкретни закључци: да је скуп испунио циљ одржавања, да је по квалитету реферата превазишао претходне, да постоји још простора за обраду предложених тема, и да је пожељно допунити је темом избеглиштва.

Напоменито је да преко 50% презентираних радова представља реферате из локалне историје, да се ради о обилној грађи из локалних  архива, да је она већином у несређеном стању и да се тешко користи, али је врло значајна за проучавање историје здравља.

 

На овом скупу  је такође предложено, да се с обзиром на досадашњи рад у Зајечару и на секцијама СЛД у Београду 2017. године одржи Први српски конгрес историје здравља.

 

ПРИЈАВЉЕНИ  УЧЕСНИЦИ

ЗА

VII научно-стручни скуп

„Историја медицине, фармације,

ветерине и народна здравствена култура“

 

Зајечар, 1516. октобар 2015.

 

(Галерија Историјског архива у Зајечару)

 

Четвртак, 15. октобар 2015.

 

Радно председништво: Велибор Тодоров, др Петар Пауновић, Надежда Педовић

 

 1. Љубодраг Поповић, Београд

РАТНЕ,  РЕЗЕРВНЕ БОЛНИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ 1914-1915.

 1. Зоран Јанковић, Историјски архив, Зајечар

СРПСКИ ВОЈНИЦИ У ЗАЈЕЧАРСКИМ БОЛНИЦАМА 1914-1915.

 1. Никола Арсић, Историјски архив, Ниш

АКТИВНОСТИ РУСКОГ КОМИТЕТ ЗА ПОМОЋ СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ У

НИШУ  У 1915. ГОДИНИ

 1. Александар Лукић, Институт за новију историју Србије, Београд

СТОЧНЕ БОЛЕСТИ У ТИМОЧКОЈ ДИВИЗИЈИ ПРВОГ ПОЗИВА ЗАКЉУЧНО

СА КОЛУБАРСКОМ БИТКОМ

 1. Prim.dr.med. Горан Чукић, Беране

ПОРУКЕ ЗА ЈАВНОСТ У ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ ПЕГАВОГ ТИФУСА

 1. ГОДИНЕ
 1. Проф. др Зоран Ј. Војић, пук. у пензији, ВМА, Београд

ПСИХОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЈНИКА У ВЕЛИКОМ РАТУ

 1. Проф. др Зоран Ј. Војић, пук.у пензији, ВМА, Београд

МИТА С. БОГИЋЕВИЋ – УСПОМЕНЕ ИЗ РАТА, ПОТКИВАЧКО ШКОЛА –

ПОТКИВАЧКО ПРАВИЛО,  ТЕКЕЛИ, СОЛУН, 1918.

 1. Mr sci Елена Јосимовска, dr sci Верица Јосимовска,

Р. Македонија

РАТНИ ДНЕВНИЦИ И РАПОРТИ ЛЕКАРА ЗА РАД У МАКЕДОНИЈИ У

ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

 1. Др Биљана Стојић, Историјски институт, Београд

    Др Александра Колаковић, Институт за политичке студије, Београд

ФРАНЦУСКЕ ЛЕКАРСКЕ МИСИЈЕ У СРБИЈИ 1915. ГОДИНЕ

 1. Др Вања Продић, специјалиста психијатрије, Дом здравља Нови Сад

      Мр Слободан Продић, дипломирани теолог и магистар истор. наука

ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ ДОЛАСКА ДР КЕТРИН МЕКФИЛ У СРБИЈУ И

ОДНОСА ПРЕМА БОЛНИЦИ КОЈУ ЈЕ УСТРОЈИЛА У СРЕМСКОЈ

КАМЕНИЦИ

 1. Јелена Манојловић, Душанка Крајновић, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Београд Јасмина Арсић Европски универзитет, Фармацеутски факултет,  Нови Сад

РОДОНАЧЕЛНИК АПОТЕКАРСТВА ПОРОДИЦЕ ДУШМАНИЋ

 1. Предраг Јовановић, професор историје, ОШ “Вук Караџић“, Кладово

ДР ЉУТИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ

 

Петак, 16. октобар 2015.

Радно председништво: Небојша Стамболија, Божица Славковић, Иван Потић

 1. Др Павле Јовић, Српско лекарско друштво, Секција за историју

медицине Београд

НЕДОУМИЦЕ И ГРЕШКЕ СРПСКИХ ЛЕКАРА У ВЕЗИ ПЕГАВОГ ТИФУСА НА

ПОЧЕТКУ 20.  ВЕКА

 1. Др Павле Јовић, Српско лекарско друштво, Секција за историју

медицине Београд

СРПСКИ ЛЕКАРИ О ПЕГАВОМ ТИФУСУ ПРЕ ИЗБИЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ У

СРБИЈИ  1915. ГОДИНЕ

 1. Славољуб Станковић Тале, Ниш

САНИТЕТСКИ МАЈОР ДР ДУШАН М. ШТЕРИЋ ИЗ НИША

 1. Александар Стојановић, Институт за новију историју Србије, Београд

ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1941–1944

 1. Др Срђан Цветковић, Институт за савремену историју Србије, Београд

ЛЕКАРИ ИЗ СРБИЈЕ НА ГОЛОМ ОТОКУ

 1. Др Бранко Надовеза, Институт за новију историју Србије, Београд

ДРУШТВЕНА И МЕДИЦИНСКА МИСАО ДР ВЛАДИМИРА СТАНОЈЕВИЋА

 1. Иван Потић, виши библиотекар, Историјски архив у Зајечару

ВАЖНИЈИ МОМЕНТИ ИЗ ИСТОРИЈЕ И САДАШЊОСТИ ИНФЕКТИВНИХ

БОЛЕСТИ (Приступна беседа др Косте Тодоровића 1927. године – део)

 1. Др Милан Гулић, Институт за савремену историју, Београд

ДР ЈОВАН РАШКОВИЋ – НАУЧНИ И СТРУЧНИ ДОПРИНОС

 1. Видан Богдановић, Секција за историју медицине СЛД, Београд

      Вукашин Антић, Секција за историју медицине СЛД, Врање

ПРИЛОЗИ ЗА РАЗМАТРАЊЕ НАСЛЕЂА ДР СВЕТИСЛАВА СТЕФАНОВИЋА

 1. 22. Мария Ангелова Новакова, отдел “Държавен архив” – Видин при

Дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана

ПРИНОСЪТ НА ДИМИТЪР БАЛЕВ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И

ЗДРАВНАТА КУЛТУРА ВЪВ ВИДИН

 1. Светлана Янакиева Кръстева, отдел “Държавен архив” – Видин при

Дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана

СЪЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНА СЪВЕЩАТЕЛНА СТАНЦИЯ ВЪВ ВИДИН И

ДЕЙНОСТТА Й ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ

 1. Јелена Вукчевић, Небојша Стамболија Институт за савремену

историју, Београд

ПРОПАГИРАЊЕ ЗДРАВОГ ЖИВОТА-СОКОЛСКО ДРУШТВО “БОШКО

ЈУГОВИЋ“ ТРСТЕНИК

 1. 25. Агим Јанузи, виши архивист, Историјски архив у Зајечару

САНИТЕТСКО ОДЕЉЕЊЕ ОКРУЖНОГ НАРОДНОГ ОДБОРА ЗАЈЕЧАР

(1944-1947)

 1. Ненад Марковић, Чешки институт за египтологију, Карлов универзитет у

Прагу

БИТИ ЛЕКАР У СТАРОМ ЕГИПТУ: СТУДИЈА О ДРУШТВЕНОМ СТАТУСУ И

ПОЛИТИЧКОЈ МОЋИ У САИСКОМ ПЕРИОДУ (664-526. п.н.е.)

 1. Отец иконом Йордан Николов Василев

БОЛЕСТТА В СВЕТЛИНАТА НА ХРИСТИЯНСТВОТО – R. Bugarska

 1. Др Петар Пауновић, учитељ здравља, Рајац

БРАК И БРАЧНИ ОДНОСИ НА ПОДРУЧЈУ КРАЈИНЕ И КЉУЧА СРЕДИНОМ

XIX   ВЕКА

 1. .Др Божица Славковић, Институт за савремену историју, Београд

       Ена Мирковић, истраживач сарадник, Институт за српску културу,

Лепосавић

ЗДРАВЉЕ У НАРОДНОМ ЖИВОТУ У ТРАДИЦИЈИ И СВАКОДНЕВИЦИ У

ИСТОЧНОЈ И ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

 1. Божа Јањић, архивски саветник, Историјски архив, Врање

      Мирољуб Стојчић, виши архивист, Историјски архив, Врање

Дом здравља у Врању – 87 година постојања

А.Ј.