Зборници радова

 

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 11, зборник радова са XII научно-стручног скупа предвиђеног за 18. новембар 2021. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2022.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 10, зборник радова са XI научно-стручног скупа одржаног 31. октобра 2019. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2021.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 9, зборник радова са X научно-стручног скупа одржаног 12. новембра 2018. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2019.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 8, зборник радова са IX научно-стручног скупа одржаног 12. октобра 2017. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2018.

Зборник истраживачких радова зајечарских гимназијалаца 2006/2007–2015/2016, уредник Сузана Томић, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Гимназија Зајечар, 2017.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 7, зборник радова са VIII научно-стручног скупа одржаног 27. октобра 2016. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2017.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 6, зборник радова са VII научно-стручног скупа одржаног 1516. октобра 2015. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2015.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 5, зборник радова са VI научно-стручног скупа одржаног 23. октобра 2014. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2014.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 4, зборник радова са V научно-стручног скупа одржаног 1. новембра 2013. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2013.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 3, зборник радова са IV научно-стручног скупа одржаног 2728. септембра 2012. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2012.

Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, књ. 2, зборник радова са III научно-стручног скупа одржаног 2930. септембра 2011. у Зајечару, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2011.

Историја медицине, фармације и народне медицине, зборник радова са XV научно-стручног скупа одржаног 2425. маја 2006. у Зајечару, Институт за савремену историју, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 2007.

 

Петар Радовановић живот, рад и време, зборник радова са научног скупа одржаног на Борском језеру 23. и 24. новембра 1982, Међуопштинска конференција СКС Зајечар, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, 1983.