Сређивање и обрада архивске грађе

Основна делатност сваког Архива је сређивање и обрада архивске грађе. Сређивање архивске грађе има за циљ да се утврди редослед и стално место сваког архивског фонда и збирке. Архивски фонд је органска скупина архивске грађе настале из делатности тј. пословања правних лица (органа власти, радне организације, друштвено – политичке организације) и физичких лица. Архивска збирка је скуп докумената различитог порекла настао избором или случајно, у којој не постоји природна веза докумената нити припадност некој регистратури (збирка географских карата, плаката, печата, фотографија, вариа). Грађа за сређивање бира се према приоритету и важности фондова, што је утврђено још давне 1967. године према препоруци Архивског већа. Послови сређивања архивске грађе могу се груписати у научну и стручну обраду. Научна обрада грађе подразумева проучавање архивске грађе и литературе ради утврђивања: фондовских целина, принципа сређивања, као и израда информационих средстава. Стручна обрада архивске грађе обухвата: издвајање архивске грађе по фондовима; издвајање безвредног материјала према листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања; класификација и систематизација архивске грађе, смештај архивске грађе и исписивање основних података о фонду.