Прослављен Дан Архива у Зајечару, уз промоцију часописа за архивистику и историографију, „Архивско наслеђе“ бр. 9 – 10.

Зајечар, 15. 4. 2015.

Прослављен Дан Архива у Зајечару, уз промоцију  часописа за архивистику и историографију, „Архивско наслеђе“ бр. 9 10.

 12w

Историјски архив „Тимочка крајина“ у Зајечару је 15. 4. 2015. године прославио 67. година од свог оснивања.

 

Дан Архива  обележен је уз промоцију новог броја часописа (годишњака) за архивистику и историографију, „Архивско наслеђе“ бр.9 -10.

 

Садржај двоброја 9 -10 АРХИВСКОГ НАСЛЕЂА обухваћен је рубрикама: Из архивске грађе; Из архивистике; Из архивске библиотеке; Истраживања; Сећања; Прикази и из Летописа Архива у Зајечару.

 

Уводну реч на промоцији часописа дао је Велибор Тодоров, директор Историјског архива у Зајечару, наводећи значај издавачке делатности Архива, његове резултате у протеклом периоду и пројекте који ће бити реализовани до краја године.

 

На промоцији часописа „Архивско наслеђе“ бр. 9 – 10 говорили су : Надежда Педовић, архивски саветник и уредник часописа, чланови редакције  Агим Јанузи, виши архивист и Иван Потић, виши библиотекар, док је  фрагменте из „Архивског наслеђа“ читала Даринка Михајловић, новинар.

 

Овој свечаној промоцији присуствовале су бројне званице из културног и јавног живота  Града Зајечара, и околине.

 

 

 

 

АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ  9 – 10

 

САДРЖАЈ:

 

ЗНАЧАЈНЕ  ГОДИШЊИЦЕ

Стефан Тодоровић, Филозофски факултет Нови Сад

СТО ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ТИМОЧКЕ ЕПАРХИЈЕ                                                          

 

СТОГОДИШЊИЦА  ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Миљан Ћирић, виши архивист, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

УСПОМЕНЕ СА БОЈНИХ ПОЉА ГЕНЕРАЛА НИКОЛЕ ЦОЛОВИЋА               

 

МА Милена Милошевић Мицић, виши кустос, историчар уметности

Завичајни музеј Књажевац

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ У МЕМОАРИМА СИМЕ ЖИКИЋA                             

 

Трифун Павловић, Београд

БРАЋА МАШИЋИ ЈУНАЦИ ВЕЛИКОГ РАТА                                                          

 

Биљана Јаковљевић, професор историје, Београд

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ  И СРПСКИ  ЈЕВРЕЈИ                                                            

 

Зоран Јанковић, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

СТО ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА ВЕЛИКОГ РАТА (1914 – 2014.)                              

 

СТО ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД ТИМОЧКЕ БУНЕ

Мр Миодраг Јанковић, професор историје,ОШ„Вељко Рамадановић“ Земун

ЉУБОМИР РАМАДАНОВИЋ УЧИТЕЉ У ЦРНОРЕЧКОМ ОКРУГУ И

УЧЕСНИК ТИМОЧКЕ БУНЕ                                                                                          

 

СТО ДВАДЕСЕТ  ГОДИНА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ  У СРБИЈИ  И  СТО ГОДИНА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ  У ТИМОЧКОЈ  КРАЈИНИ

Миланче Бранковић,  Неготин

НЕГОТИНСКИ ДАНИ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА                                                     

 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Андријана Мијајловић, проф. историје, ОШ „Ђура Јакшић“ Зајечар

ДЕМОГРАФСКА КРЕТАЊА У ВИДИНСКОМ САНЏАКУ

ИЗ 1454/1455. ГОДИНЕ                                                                                                   

 

Бориша Радовановић, архивски саветник, „Историјски архив Шумадије“ Крагујевац

ВАНРЕДНА ПРЕОБРАЖЕНСКА СКУПШТИНА У КРАГУЈЕВЦУ

  1. ГОДИНЕ

 

Надежда Педовић, Историјски архив  „Тимочка крајина“ Зајечар

МИГРАЦИЈЕ И ПРЕБЕЗИ СТАНОВНИШТВА ИЗ ВИДИНСКОГ САНЏАКА

У СРБИЈУ И МИГРАЦИЈЕ СРПСКОГ СТАНОВНИШТВА У XIX ВЕКУ  

У ДОКУМЕНТИМА АРХИВСКОГ ФОНДА „НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ЦРНОРЕЧКОГ ЗАЈЕЧАР (1839 -1896), 1839 – 1896.                                                          

Др Дејан Крстић, Народни музеј „Зајечар“

ЈЕДАН ДОКУМЕНТ О НАРОДНОЈ РАДИКАЛНОЈ СТРАНЦИ У СРЕЗУ ТИМОЧКОМ                                                                                                                   

 

Ирена Колај, Драгана Митрашиновић, „Историјски архив Београда“

ТРГОВИНСКА КОМОРА У БЕОГРАДУ- РЕГИСТРАЦИЈА РАДЊИ

ЗАЈЕЧАРСКОГ ОКРУГА 1945.                                                                                   

 

Мр Душан Станковић, Београд

 

 

ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈСКУ БЕЛЕШКУ О ФОНДУ, ПОВОДОМ 90 ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ РУДАРСКЕ РАДИОНИЦЕ У ГРЉАНУ ПРЕТЕЧЕ ФАБРИКЕ МАШИНАПРИЧА О ВИДОЈУ ПАВЛОВИЋУ „МАЈСТОР ВИЦКУ“

(ЈЕДНА СТВАРАЛЧКА И ЕДУКАТИВНА КАРИЈЕРА)                                           

           

                                                                                             

ИЗ  АРХИВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Иван Потић, виши библиотекар, Историјски архива „Тимочка крајина“ Зајечар

ПРАВИЛА   ТИМОЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПОДРУЖИНЕ СРПСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА У ЗАЈЕЧАРУ                                                 

 

Иван Потић, виши библиотекар, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

О ОСНИВАЊУ УДРУЖЕЊА ТИМОЧАНА И КРАЈИНАЦА                                 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ О ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈИ /

 

ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ О ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈИ

МА Љубица Милосављевић, етномузиколог, „Културно-образовни центар“, Бољевац

ФОТОГРАФИЈА КАО СВЕДОЧАНСТВО О ПАСТИРСКОЈ ТРУБИ У ЦРНОЈ РЕЦИ (на манифестацији „Црноречје у песми и игри“)                                           

 

РОДОСЛОВИ

Срђан М. Томић, Зајечар

ФАМИЛИЈА „УЗУНИ“ ИЗ ВЕЛИКОГ ИЗВОРА                                                         

 

БИБЛИОГРАФИЈЕ

Бобан Ђорђевић, виши библиотекар,

Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар

ПРИЛОГ ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ РАДЕТА ПАНАЈОТОВИЋА

РАДЕ ПАНАЈОТОВИЋ (1911–1984)                                                                           

 

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА

Нина Погарчић, историчар уметности, Народни музеј „Зајечар“

Лице Зајечара од села до града                                                                     

 

СТРУЧНИ  СКУП  АРХИВИСТА 2013. ГОДИНЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Агим  Ј. Јанузи, виши архивист, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ КАО ОБАВЕЗА РЕГИСТРАТУРА

У ПРАКСИ                                                                                                                           

 

Предраг Видановић, архивист  Историјског архива у Пироту

ПРИМЕНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У АРХИВУ И ЗАШТИТА

АРХИВСКЕ ГРАЂЕ                                                                                                          

 

Бобан Јанковић, историчар, Историјски архив  Ниш                             

ВОЈСКА РИМСКЕ ИМПЕРИЈЕ                                                                                     

 

Иван Потић, виши библиотекар, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

ЛЕТОПИС ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2013. ГОДИНУ                      

 

 

ПРИКАЗИ ИЗЛОЖБИ  И  ПУБЛИКАЦИЈА

Надежда Педовић и Миљан Ћирић, аутори изложбе и каталога

СТО ОСАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

1833 – 2013, Зајечар, 2013.                                                                  

Др Момчило Митровић и Страхиња Поповић, КПС  У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ,

ОКРУЖНИ КОМИТЕТ 1945 – 1948., ОБЛАСНИ КОМИТЕТ 1949 – 1952,

Београд, 2011, 2012.                                                                              

Ранко Јаковљевић, КАРАКТЕРИСТИКЕ ДРУГА ЈАКОВЉЕВИЋА

– Прилози за једну регионалну историју

 

Надежда Педовић, Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар

Др Момчило Митровић и Страхиња Поповић, КПС У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ,

ОКРУЖНИ КОМИТЕТ 1945 – 1948., ОБЛАСНИ КОМИТЕТ  1949 -1952, 

Београд, 2011, 2012.                                                                              

Иван Потић, Агим Јанузи, приређивачи, ПИСАНА ЗАОСТАВШТИНА

АЦЕ СТАНОЈЕВИЋА, Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар, 2013.

Уводна реч Ивана Потића на промоцији књиге у Зајечару

 

Др Миодраг Велојић,  Зоран Јанковић, приређивачи,  СТАНОВНИШТВО ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ, МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, НАСЕЉА ВЕЛИКИ ИЗВОР, ГРЉАН, ЗВЕЗДАН И РГОТИНА ОД 1900. ДО 1950. ГОДИНЕ, Зајечар 2013.                    

 

Божидар Благојевић, професор историје

Др Петар Пауновић, ХИГИЈЕНСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ТИМОЧКЕ ОБЛАСТИ ИЗМЕЂУ  I  И  II СВЕТСКОГ РАТА, Рајац, 2014.

Надежда Педовић, Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар

Јордан Ј. Павловић, ГЛАГОВИЦА  –  ЈОРДАНОВИ ЗАПИСИ И СЕЋАЊА,            Зајечар,  2013.                                                                                                         

 

Др Миодраг Велојић

Јордан Ј. Павловић, ГЛАГОВИЦА – ЈОРДАНОВИ ЗАПИСИ И СЕЋАЊА,              Зајечар, 2013.  ЗАПИСИ И СЕЋАЊА ЈОРДАНА ПАВЛОВИЋА – рецензија

 

IN MEMORIAM

Видосава Беговић  (1932  – 2014.)