ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ o одржавању X научно-стручног скупа “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“

Зајечар, 25.09.2018.

 

II   ОБАВЕШТЕЊЕ

 Обавештавају се сви заитересовани за  X научно-стручни скуп  “Историја медицине, фармације,  ветерине и народна здравствена култура“, који се одржава у Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару, да је предвиђени термин за 18. и 19. октобар померен за  1. и 2. новембар 2018. године, из оправданих разлога. Продужен је рок пријаве, тако да се пријаве и резимеи радова могу слати до 1. октобра 2018. године, а радови у целини до 10. октобра 2018. године, како би били уврштени у Програм скупаТеме и упутства остају иста као и по првом обавештењу, које се налази истакнуто на www. arhivzajecar.org.rs

 

За ваше информацијa контакт телефон:

019 /420-285

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

064 / 847 42 81

Агим Ј. Јанузи, виши архивист

e-mail: spsluzba.arhivzaj@mts.rs