ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ o одржавању VIII научно-стручног скупа “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

О одржавању VIII научно-стручног скупа  “Историја медицине, фармације,  ветерине и народна здравствена култура“

Овавештавамо Вас да ће се VIII научно-стручни скуп  “Историја медицине, фармације,  ветерине и народна здравствена култура“, који се традиционално одржава сваке године у месецу октобру у Историјском архиву „Тимочка крајина“ Зајечар, одржати у Зајечару 14. октобра  2016. године (о евентуалној измени датума одржавања скупа бићете благовремено обавештени).

ОРГАНИЗАТОРИ  НАУЧНОГ СКУПА

 • Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар
 • Институт за савремену историју Београд
 • Архив Србије – Београд
 • Српско лекарско друштво-подружница Зајечар
 • Рајачка школа здравља

Теме:

 1. МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1914 – 1918. и ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 1941 – 1945. ГОДИНЕ
 • Војни санитет, здравствено стање војске
 • Медицинари на фронту (лекари, болничарке и болничари)
 • Збрињавање и помоћ рањеницима на бојиштима
 • Мисија Црвеног крста у Првом светском рату
 • Учешће и страдање Тимочана у рату
 • Здравствено стање становништва у Србији за време рата

2.  ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ, ФАРМАЦИЈЕ, ВЕТЕРИНЕ И НАРОДНА ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

 • Здравствене установе и здравствени радници источне Србије
 • Историјски преглед развоја фармације и ветеринарске медицине у Србији
 • Народна здравствена култура (етномедицина, здравље у народном животу у традицији и свакодневици)

Пријаве радова до 20. јула 2016. године

Резимеи радова до 20. августа 2016. године

Радови у целини до 20. септембра 2016. године

Радове слати на email: spsluzba.arhivzaj@mts.rs

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ САЖЕТКА

 • У сажетку је неопходно навести име и презиме аутора и коаутора, њихове контакт адресе, пуни назив и адресу установе, тематску област и жељени облик презентације рада
 • Сажетак треба да садржи: Апстракт и Закључак.
 • Сажетак не сме да садржи илустрације, графиконе, ни табеле.
 • Мора бити израђен у програму Word, Times New Roman – фонт 12 пт, са маргинама 2 цм, ћириличним писмом, максимум 500 речи.
 • Научни одбор научно-стручног скупа оцениће достављене сажетке и о томе обавестити ауторе.