Архивисти из Зајечара учествовали на IV Мeђународнoj конференцији у Видину

Зајечар, Видин, 24 – 25. октобар 2018.

Четврта међународна конференција у Видину (Бугарска) под називом „Модернизационе тенденције у економском и културном животу у Видину и на Тимоку (XVIII-XX век)” одржана je у организацији Државног архива Видин, општине Видин, видинске филијале Универзитета „Ангел Кънчев“ и уз помоћ Обласне управе Видин.

На отварању конференције у Видину говорили су Светлана Кръстева, директорка Државног архива у Видину и  званичници општинске и обласне управе.

На дводневном скупу у конференционој сали Обласне администрације у Видину учествовали су историчари, архивисти, и други научни радници из Бугарске и Србије, који су представили радове, дискутовали и коментарисали различите аспекте модернизације у датом периоду, са циљем да се истраже и сазнају нове чињенице битне за регион са обе стране границе.

Aрхивисти из Зајечарa представили су са пет пријављених стручних радова: Агим Јанузи – Развој пиварске индустрије у Зајечару крајем ХІХ и почетком ХХ века ; Зоран Јанковић – Почеци банкарства у Зајечару крајем ХІХ и почетком ХХ века; Лелица Бошковић  – Развој електрификације у Зајечару почетком ХХ века; Драган Живковић – Фабрика стакла индустријско привредне Задруге А.Д. у Зајечару (1923-1930) ; и Велибор Тодоров – Развој млекарске индустрије у Зајечару у ХХ веку.

Поред зајечарских архивиста на IV Међународној конференцији учествовали су:  Ненад Војиновић, Историски архив – Неготин;  Севдийе Али, НБКМ; доц. д-р Християн Атанасов, УниБИТ, НБКМ;  проф. д.и.н. Стоянка Кендерова;  д-р Ваня Рачева,  Софийски университет „Св. Климент Охридски;  Мария Новакова, Държавен архив – Видин; Рачо Миланов;  Ангелина Емилова, Държавен архив – Монтана; д-р Джени Иванова, Научен архив на БАН;  Светлана Кръстева, Държавен архив – Видин; к.и.н. Наталия Голант, Музей на антропологията и етнографията «Петър Велики» (Кунсткамера) на РАН;  д-р Сашка Бизеранова, Регионален исторически музей – Видин; доц. д-р Иванка Нинова, Музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“…

IV Међународна конференција је успешно завршена и нова заказана 2020. године.

А.Ј.