ПУБЛИКАЦИЈА „ПОПИС СТАНОВНИШТВА ИЗ 1863. ГОДИНЕ ОКРУЖЈА КЊАЖЕВАЧКОГ, СРЕЗА ТИМОЧКО-ЗАГЛАВСКОГ, ВАРОШИ КЊАЖЕВАЦ И ДРУГИХ МЕСТА“ ПРИРЕЂИВАЧА ДРАГАНА ЖИВКОВИЋА И ДР МИОДРАГА ВЕЛОЈИЋА ПРЕДСТАВЉЕНА ЈАВНОСТИ

Зајечар, 30.9.2021. – Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар представио је јавности још једну публикацију у свом издању. Књига под насловом „Попис становништва из 1863. године Окружја књажевачког, Среза тимочко-заглавског, вароши Књажевац и других места“ приређивача Драгана Живковића и др Миодрага Велојића објављена је као резултат пројекта чију је реализацију финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Зајечарски Архив је на овај начин наставио објављивање Пописа имовине и лица Кнежевине Србије из 1863. године. У књизи су представљени изворни подаци о становништву вароши Књажевац и осталим насељима Тимочко-заглавског среза из 1863. године. Становници сваког од 45 насељених места пописани су у оквиру домаћинстава поименично, са забележеним годинама старости и занимањем. Осим тога, попис досноси детаљне податке о имовини домаћинстава: зградама, плацевима, њивама, ливадама, виноградима, воденицама, занатским, трговачким и угоститељским радњама и осталој имовини. Сумирањем података о сваком домаћинству забележени су укупна вредност његовог имања, месечни приходи и припадност једној од имовинских класа. Представљени попис становништва се стога може сматрати незаобилазним извором за проучавање имовинских прилика, развоја трговине, занатства, угоститељства, пољопривреде, кретања броја становника, структуре становништва, миграција, топонимије и осталих аспеката историјског развоја Књажевца и сеоских насеља на његовом ширем подручју средином 19. века. Подаци из пописа представљаће драгоцену изворну грађу за истраживаче различитих научних дицсиплина повезаних са историјом, али ће бити изузетан извор података и за ширу јавност, заинтересовану за истраживање породичних родослова. Оригинални попис чува се у Архиву Србије, а његов препис у Историјском архиву у Зајечару.

На почетку промоције посетиоцима се обратио Велибор Тодоров, директор Архива, подсећајући између осталог на значај публиковања архивске грађе, као и на чињеницу да најновија публикација представља наставак едиције у оквиру које је установа објавила пописе становништва из 1863. године за варош Зајечар, Црноречки и Крајински округ. Такође, директор је подсетио присутне и на удео покојног колеге Зорана Јанковића у раду на приређивању књиге. Публици су се обратили и приређивачи. Драган Живковић, бивши радник зајечарског Архива, и др Миодраг Велојић, географ и сарадник Архива, нагласили су вешеструк значај објављеног пописа за различите аспекте изучавања прошлости и указали на посебну драгоценост пописа из 1863. године, с обзиром на обиље података које доноси у поређењу са осталим пописима спроведеним у ондашњој Србији. Милица Ранђеловић и Драгана Народовић, архивисткиње Архива у Зајечару, представиле су нову публикацију зајечарског Архива читањем одломака из књиге.

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар ће наставити рад на публиковању архивске грађе ради ширења свести о значају архивских докумената за изучавање прошлости и њихове доступности истраживачима и широј јавности.