ОДРЖАН САСТАНАК ПОДРУЖНИЦЕ АРХИВА ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ СА УЧЕСНИЦИМА ИЗ ДРУГИХ АРХИВА

Зајечар, 27.5.2021. – Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар имао је задовољство да буде домаћин састанка представника Подружнице Архивистичког друштва Србије за југоисточну Србију.

dav

Уз представнике архива из Зајечара, Неготина, Ниша, Лесковца, Прокупља, Врања и Пирота, који су чланови Подружнице Друштва за југоисточну Србију, састанку су присуствовали и представници архива из Чачка, Ужица и Краљева. Скупу је присуствовала Лела Павловић, председница Архивистичког друштва Србије и директорка Архива у Чачку. Из оправданих разлога, позиву за присуство скупу нису се могли одазвати Невенка Михајловић, саветник за архивску делатност, делатност заштите филмске грађе и нематеријалног културног наслеђа Министарства културе и информисања Републике Србије, и Мирослав Перишић, директор Државног архива Србије, али су пружили подршку разматрању предвиђених тема и закључцима донетим на састанку.

Најважније теме разматране на скупу тицале су се нових законских и технолошких оквира у којима ће архиви у Србији функционисати. Представници архива су разменили мишљења о примени Закона о архивској грађи и архивској делатности донетог 2020. године, искуствима у раду у јединственом архивском информационом систему „Архис“, као и о будућим заједничким пројектима и наступима архива у јавности.

Примена закључака донетих на састанку допринеће унапређењу рада архива кроз доследну и једнообразну примену новог Закона, ефикаснији рад у информационом систему „Архис“, као и договорене заједничке пројекте.