У АРХИВУ ПРОМОВИСАН „ПОПИС СТАНОВНИШТВА ОКРУЖЈА ЦРНОРЕЧКОГ И КРАЈИНСКОГ ИЗ  1863.ГОДИНЕ“

Зајечар, 13. јун 2019, – У Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару промовисана је књига у издању Архива под називом „Попис становништва окружја црноречког и крајинског из 1863. године“. Приређивачи публикације су Зоран Јанковић, Драган Живковић и Агим Ј. Јанузи, запослени у зајечарском архиву. Књига је објављена уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

На промоцији, публици су се обратили Велибор Тодоров, директор Архива, др Миодраг Велојић, рецензент књиге, као и приређивачи Зоран Јанковић и Агим Јанузи.

„Сваки попис има неку сврху“, рекао је Књаз Милош (3. јуна 1834.г), и наредио да се започне са правим Пописом становништва и имовине у већ тада од Турака ослобођеној Србији.

Основни циљ Пописа из 1863. године био је „ да се путем новог, прогресивнијег и у европским земљама већ утемељеног пореског система обезбеде државној каси већа средства која би била употребљена за остваривање националног програма у развоју Србије“.

 

Документа која се износе у овој публикацији само су наставак објављивања значајних података из Пописа 1863. године. У њој су представљена сва имена становника у домаћинствима, места на којима се налази њихова имовина, вредност целокупне имовине за насеља окружја црноречког среза зајечарског (Вражогрнац, Гамзиград, Грлиште, Грљан, Звездан, Лубница и Шљивар), окружја црноречког среза бољевачког (за насеља: Ласово, Леновац, Лесковац и Планиницу) и окружја крајинског среза крајинског (за насеље Салаш). Затим, представљени су, преко података у табелама, и сви порески обвезници, број становника, као и збирни прикази вредности њихове имовине. На крју рукописа приложене су и старе фотографије које овом делу дају посебну вредност.

А.Ј.