Издавачка делатност

Издавачком делатношћу Архив бави се од 1956. године, када су штампана издања Архива. Објављивањем научних и научноинформативних средстава и докумената спада у оне архивистичке задатке које имају тесну везу са научним радом. Бављењем овом врстом посла, која спада у финални рад целокупне архивске делатности, захтева посебне напоре и знања, вишегодишње искуство у архивској струци и што је можда пресуђујуће, одређене афинитете.

 Публиковањем докумената не задовољавају се само потребе научних радника, него и много ширег круга људи , који су заинтересовани да се свестраније упознају са неким догађајима, личностима и појавама који се налазе у садржајима.

 Издавачка делатност Архива може да се подели на монографска, завичајна издања, зборнике радова и публиковање грађе.

 

Историјски архив Тимочка крајина Зајечар © 2013 Србија,
19000 Зајечар, Николе Пашића 160.
тел/фаx: (+381 19) 425-490; 420-285,
e-mail: arhivzaj@mts.rs