Служба културно просветне и информативне делатности

Служба културно просветне и информативне делатности пружа информације и стручну помоћ корисницима и истраживачима о коришћењу архивске грађе. Одржавањем стручних предавања, проучавањем завичајне историје и сарадњом са школама, установама културе и средствима информисања, туристичким и привредним организацијама популарише се рад архивске службе. Омогућавајући широј публици да схвати вредност културне баштине Архив се развија у значајан центар за проучавање и упознавање завичајне историје. Низом активности попут изложби, предавања, трибина и промоције публикација Архив узима учешће у културним дешавањима града Зајечара.

Историјски архив Тимочка крајина Зајечар © 2013 Србија,
19000 Зајечар, Николе Пашића 160.
тел/фаx: (+381 19) 425-490; 420-285,
e-mail: arhivzaj@mts.rs