Радници Архива

Радници и руководиоци Архива

1948-2018. година

 Radnici arhivaУ Историјском архиву од оснивања до данас је било 65 запослених и управљало је 15 директора. Данас Архив има 12 запослених, од којих је 4 са високом стручном спремом, 7 са средњим стручном спремом и 1 запослен са нижом стручном спремом.

 

 

р.б. Име и презиме радника Време проведено у Архиву
1 Цветковић Спасенија 1951 – 1952.
2 Нановић Данило 1951- 1953.
3 Ћирић Славка 1952 – 1956.
4 Брајовић Владимир 1952 – 1952.
5 Јанковић Мирјана 1952 – 1954.
6 Николић Божидар 1953 – 1956.
7 Вучић Јован 1953 – 1964.
8 Бушковић Димитрије 1953 – 1954.
9 Тричковић Драгиша 1954 – 1954.
10 Филиповић Стеван 1954 – 1956.
11 Подунавац Анђелија 1954 – 1955.
12 Миловановић Мирослава 1954 – 1955.
13 Панајотовић Раде 1955 – 1955.
14 Велимировић Надежда 1955 – 1980.
15 Петковић Јакона 1956. – 1956.
16 Самарџија Јелена 1956. – 1957.
17 Првановић Јеленковић Југослава 1956. – 1958.
18 Николић Добрила 1957. – 1958.
19 Ђорђевић Даринка 1958. – 1961.
20 Јовановић Драгиша 1959. – 1961.
21 Петровић Драгољуб 1960. – 1961.
22 Ранђеловић Вељко 1961. – 1973.
23 Вукић Добрила 1961. – 1979.
24 Тошић Боривоје 1961. – 1964.
25 Стојановић Вера 1962. – 1976.
26 Павковић Михаило 1964. – 1976.
27 Симоновић-Милојковић Вера 1964. – 1966.
28 Беговић Видосава 1968. – 1997.
29 Јовановић Гаврило 1974. – 1981.
30 Димитријевић Бора 1976. – 2001.
31 Стојановић Слободанка 1976. – 2009.
32 Јовановић Бисерка 1979. – 1981.
33 Живковић Драган 1979. –
34 Лукшић Викторија 1979. – 1980.
35 Јанковић Зоран 1980. –
36 Јоцић Љубинка 1980. – 1994.
37 Боболокић Димитрије 1980. – 1984.
38 Бујишић Љубивоје 1981. – 1990.
39 Ђурђекановић Слађана 1981. – 1990.
40 Бечејац Јасмина 1982. – 1996.
41 Педовић Надежда 1982. – 2015.
42 Костадиновић Биљана 1983. – 1990.
43 Шћопуловић Мила 1984. – 1990.
44 Ђорђевић Боривоје 1984. – 1993.
45 Нешовић Иванка 1985. – 1985.
46 Петровић Зоран 1988. – 1990.
47 Милутиновић Милица 1990. – 2007.
48 Јовановић Лела 1992. –
49 Јовић Зоран 1992. –
50 Голубовић Срђан 1993. – 2000.
51 Стојановић Љубиша 1996. – 2017.
52 Младеновић Станислава 1996. –
53 Томић Сузана 1997.-1998., 2008-2010
54 Манчић Тихана 1997. –
55 Ћирић Миљан 1999. –
56 Бањевић Ивана 2000.- 2001.
57 Јанузи Агим 2001. –
58 Марковић Драгојла 2004. -2005.
59 Ивановић Исидора 2006. – 2009.
60 Потић Иван 2006. –
61 Бошковић Лелица 2006. –
62 Андрејевић Игор 2009. – 2010.
63 Младеновић Горан 2009. –
64 Тодоров Велибор 2010. –
65 Ракић Жика 2013.-2014.

Директори Архива

Директор Период
Бајо Радмила (1948 – 1949)
Рашић Милан (1949 – 1952)
Нановић Данило (1952 – 1953)
Тасић Предраг (1953), (1954 – 1955)
Николић Божидар (1953 – 1954)
Панајотовић Раде (1955 – 1970)
Јовановић Драгиша (1970 – 1976)
Беговић Видосава (1976 – 1977)
Петровић Светомир (1977 – 1991)
Димитријевић Бора (1991 – 2001)
Педовић Надежда (2001 – 2008)
Томић Сузана (2008 – 2010)
Јанузи Агим (2010 – 2010)
Тодоров Велибор (2010 – 2013), (2014 –  )
Ракић Жика (2013 – 2014)
Потић Иван (2014 -2014 )

ЗАПОСЛЕНИ У АРХИВУ

 • Тодоров Велибор, директор
 • Јанузи Агим, архивски саветник
 • Ћирић Миљан, виши архивист
 • Потић Иван, виши библиотекар
 • Живковић Драган, архивски помоћник I врсте
 • Јанковић Зоран, архивски помоћник I врсте
 • Јовановић Лела, архивски помоћник I врсте
 • Јовић Зоран, архивски помоћник I врсте
 • Манчић Тихана, архивски помоћник I врсте
 • Бошковић Лелица, архивски помоћник
 • Младеновић Горан, орг. општих и финан. послова
 • Младеновић Станислава, хигијеничар – курир