Потписан Протокол о сарадњи са Архивом Војводине

Зајечар, 27.2.2021. – Током низа протеклих година, једно од стратешких опредељења Историјског архива „Тимочка крајина“ било је успостављање сарадње са научним и архивским институцијама ради свестраног унапређења архивске делатности. Истрајући на том опредељењу, након потписаних протокола о сарадњи са Архивом Републике Српске, Филозофским факултетом Универзитета у Нишу и Државном агенцијом „Архиви“ из Софије, Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар додатно је проширио мрежу званичне сарадње. Дана 26. фебруара 2021. године у Прокупљу je потписан Протокол о сарадњи између Архива Војводине с једне стране и Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, Историјског архива „Топлице“ Прокупље, Историјског архива „31. јануар“ Врање, Историјског архива Ниш, Историјског архива Лесковца и Историјског архива у Пироту с друге стране.

Циљ потписаног протокола је успостављање и унапређење сарадње у области архивистике између поменутих установа, струковних организација и архивиста. Спровођење протокола има за циљ унапређење заштите архивске грађе, размену њених репродукција, реализацију заједничких пројеката финансираних из домаћих и страних фондова, учешће на научним скуповима, као и размену стручних искустава.

Историјски архив у Зајечару ће и убудуће тежити проширењу мреже званичне сарадње у циљу остварења своје мисије – константног унапређења делатности у различитим сегментима пословања ради очувања и представљања архивске грађе широј заједници.