Одржан VI Научно-стручни скуп историје здравља

 

VI ns 017

Зајечар, 2-3.10.2014,

Одржан је VI Научно-стручни скуп историје здравља под називом „Историја, медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“. Научни скуп отворио је др Мирко Николић, заменик градоначелника Града Зајечара.

У галерији Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар, у четвртак и петак, 2 и 3. октобра 2014. одржан је VI Научно-стручни скуп „Историја, медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“.
Овај скуп je одржан у оквиру обележавања 100-ГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 1914 -1918.

Уводну реч на отварању скупа, уз присуство учесника, многобројних званица и представника медија дао је Велибор Тодоров, в.д. директора архива у Зајечару.
О значају скупа на отварању говорили су: Надежда Педовић, архивски саветник Историјског архива „Тимочка крајина“ Зајечар и др Мирко Николић – заменик градоначелника Града Зајечара, који је и отворио скуп.
Скуп је одржан у организацији Историјског архива “Тимочка крајина“ Зајечар, Архива Србије Београд, Института за савремену историју Београд, Српског лекарског друштва-подружнице Зајечар и Рајачке школа здравља.

Теме:

1. МЕДИЦИНСКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА 1914-1918. ГОДИНЕ
– Војни санитет, здравствено стање војске
– Медицинари на фронту (лекари, болничарке и болничари)
– Збрињавање и помоћ рањеницима на бојиштима
– Мисија Црвеног крста у Првом светском рату
– Учешће и страдање Тимочана у рату
– Здравствено стање становништва у Србији за време рата

2. СЛОБОДНЕ ТЕМЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ МЕДИЦИНЕ, ФАРМАЦИЈЕ, ВЕТЕРИНЕ И НАРОДНА ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

На предложене теме пријављено је 19 реферата, а презентирано 16 радова – архивиста, научних, просветних и здравствених радника.
Након презентације радова пријављених за овај скуп првог дана промовисан је Зборник радова са претходног V научно-стручног скупа, о коме је говорио Иван Потић, виши библиотекар Архива у Зајечару.
Радове су представили истраживачи из Рајачке школе здравља, Државног архива у Видину (Бугарска), Историјског архива у Зајечару, Центра за културу Трстеник, Института за савремену историју Београд, Института за новију историју Београд, Историјског инстутута у Београду, али и истраживачи из Ниша, Берана (Црна Гора), и Републике Македоније.
Након излагања радова, првог и другог дана вођене су дискусије и расправа на презетиране теме и поводом тога изведени су конкретни закључци: да је скуп испунио циљ одржавања, да постоји још простора за обраду предложених тема, да је пожељно као трећу тему допунити темом о здрављу из Другог св. рата, и да је потребно наставити са реализацијом стручне платформе са претходно одржаног  скупа.

ПРИЈАВЉЕНИ УЧЕСНИЦИ
ЗА
VI научно-стручни скуп
“Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“
Зајечар, 02 – 03. октобар 2014.
Четвртак, 02. октобар 2014.

Радно председништво:
Велибор Тодоров, др Петар Пауновић,
Надежда Педовић

1.
Агим Јанузи, Зоран Јанковић, архивисти, Историјски архив Зајечар
ТИМОЧАНИ НА ПУТУ ДО БИЗЕРТЕ – Никола Костић, болничар из Краљевог села
2.
Биљана Јаковљевић, професор историје, Београд
ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ У БИЗЕРТИ
3.
Александар Лукић, Институт за новију историју Србије, Београд
Момир Нинковић, Институт за савремену историју Србије, Београд
ТИМОЧКА ДИВИЗИЈА I ПОЗИВА НА ДРИНСКО-САВСКОМ
ФРОНТУ 1914. ГОДИНЕ – ШАБАЧКА ОПЕРАЦИЈА И БОЈ
НА ЧЕВРНТИЈИ
4.
Предраг Јовановић, професор историје, ОШ “Вук Караџић“, Кладово
ГОЛГОТА ПЕТРОВОСЕЉАНА У ВЕЛИКОМ РАТУ
5.
Др Петар Пауновић, учитељ здравља, Рајац
АКТИВНОСТИ СРПСКЕ ВЛАДЕ НА КРФУ У ПЕРИОДУ ОД 1915. ДО 1918. ГОДИНЕ НА ШКОЛОВАЊУ КАДРА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЈНОГ И ЦИВИЛНОГ САНИТЕТА
6.
Лидија Миленковска, професор историје, Mr sci Елена Јосимовска, dr sci Верица Јосимовска, Р. Македонија
ЖЕНЕ КОЈЕ СУ ПРУЖИЛЕ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СРБИЈИ (У ДЕЛУ МАКЕДОНИЈЕ) У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ
7.
Светлана Янакиева Кръстева, отдел “Държавен архив” – Видин при Дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана
ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВИДИНСКО ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1915-1918.
8.
Прим.др.мед. Горан Чукић, Беране
НАУЧНИ ДOПРИНOС 1915. ГОДИНЕ KOД ПРEДУЗИMAНИХ MEРA ПOTИВ EПИДEMИJСKOГ ПEГAВOГ TИФУСA
9.
Славољуб Станковић Тале, Ниш
САНИТЕТСКИ БРИГАДНИ ЂЕНЕРАЛ ДР МИЛОСАВ С. ПЕТРОВИЋ
10.
Др Милан Гулић, Институт за савремену историју, Београд
ФОРМИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ

Петак, 03. октобар 2014.
Галерија Историјског архива у Зајечару

Радно председништво:
Небојша Стамболија, Божица Славковић,
Иван Потић

11.
Отец ик. Йордан Н. Василев
БЪЛГАРО-СРЪБСКИТЕ ЦЪРКОВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ
12.
Мария Ангелова Новакова, отдел “Държавен архив” – Видин при Дирекция “Регионален държавен архив” – Монтана
Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ И НЕГОВИЯ ПРИНОС ЗА ЗДРАВНАТА ПРОСВЕТА В БЪЛГАРИЯ
13.
Јелена Вукчевић,Центар за културу,Народни универзитет, Трстеник
Небојша Стамболија, Институт за савремену историју, Београд
ПРВЕ ШКОЛОВАНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ТРСТЕНИКУ
14.
Прим. др Марина Гацова, dr sci Верица Јосимовска, рrim dr Maja Закоска, Р. Македонија
ПЕДИЈАТРИЈА НА ПОДРУЧЈУ МАКЕДОНИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА
15.
Божица Славковић, Институт за савремену историју, Београд,
Ена Мирковић, Институт за српску културу, Лепосавић
ОПШТИ ПОГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ У ПЕРИОДУ ПРЕ И ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (ДО 1960.)
16.
Др Бранко Надовеза, Институт за новију историју Србије, Београд
СРПСКИ ЛЕКАРИ НАЦИОНАЛДЕСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА
17.
Раде Ристановић, Београд
БЕЛИ МАНТИЛИ ПОД УДАРОМ ОДЕЉЕЊА СПЕЦИЈАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 1941-1944.
18.
Александар Стојановић, Институт за новију историју Србије, Београд
БИОЛОШКИ СЕКТОР СРПСКОГ ЦИВИЛНОГ/КУЛТУРНОГ ПЛАНА: ВИЗИЈА ЗДРАВСТВА У ПЕРЦЕПЦИЈИ СРПСКИХ КОЛАБОРАЦИОНИСТА 1941-1944.
19.
Милош Ивановић, Историјски институт Београд
ЧУДЕСНА ИЗЛЕЧЕЊА НА ГРОБОВИМА СРПСКИХ СВЕТИТЕЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ