ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ПРОМОВИСАО СВОЈЕ НОВО ИЗДАЊЕ – КЊИГУ ПРИРЕДИЛИ НАДЕЖДА ПЕДОВИЋ И ИВАН ПОТИЋ

Зајечар, 19. 05. 2016. године

У Галерији Историјског архива у Зајечару представљена је још једна књига у издању Историјског архива „Тимочка крајина“, под називом „Водич кроз архивске фондове и збирке од изузетног значаја Историјског архива у Зајечару (1833-2002) са прегледом штампаних листова(1889-1989)“, коју су приредили Надежда Педовић и Иван Потић.

Ово издање Историјског архива је својеврсна монографска публикација, која има 301 страну и подељена је у два дела. Први део ове публикације односи се на архивску грађу, фондове и збирке од изузетног значаја, чиме су у одређеном смислу проширена сазнања о овој грађи у односу на Водич кроз архивску грађу Историјског архива из 2010. године. Други део односи се на библиотечку грађу, а у питању су штампани листови са подручја Тимочке крајине. Крајњи циљ био је да се пруже корисне информације истраживачима и широј јавности о богатству фондова и штампаних публикација.

На промоцији су говорили запослени из Историјског архива у Зајечару: Агим Јанузи, виши архивист и Иван Потић, виши библиотекар, као приређивач књиге, који је прочитао и поздравно писмо одсутне Надежде Педовић, архивског саветника у пензији.

Овај пројекат реализован је уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

Уз скромно присуство публике овај догађај су пропратили и локални медији.

А.Ј.