Актуелни тренутак архивске службе

               

ПРОГРАМ РАДИОНИЦЕ

„Актуелни тренутак архивске службе“

Зајечар, 15. јун 2017. године

 (10,00 – 10,45 ч.)  –   Дочек и пријем учесника радионице у Историјском архиву „Тимочка крајина“

 (11,00 ч.)  –   Отварање радионице  у сали Позоришта  Тимочке крајине   „Зоран Радмиловић“ (Поздравна реч организатора, гостију и спонзора)

                 (12,00 – 13,15 ч.)   –   Презентација радова

                 (13,15 – 13,30 ч.)   –   Пауза за кафу (13,30 – 13,45 ч.)

                 (13,30 – 14,45 ч.)   –   Дебата – питања и одговори

                 (14,45 ч.)  –   Коктел  

                 (15,30 ч.)  –   Обилазак Народног Музеја Зајечар   – Феликс Ромулиана

    УЧЕСНИЦИ РАДИОНИЦЕ :

  1. Јасмина Живковић, виши архивист – Историјски архив Пожаревац

    AРХИВСКА МРЕЖА У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА

  1. Предраг М. Видановић, архивист – Историјски архив у Пироту

АРХИВСКА ГРАЂА, КУЛТУРНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ДОБРО

  1. Љиљана Дожић, виши архивист – Архив Војводине, Нови Сад

    ПРИМЕНА СТАНДАРДА МЕЂУНАРОДНОГ АРХИВСКОГ САВЕТА У

АРХИВУ ВОЈВОДИНЕ.

  1. Слободанка Цветковић, архивистИсторијски архив Пожаревац

    АРХИВИСТИЧКО ДРУШТВО СРБИЈЕ У АКТУЕЛНОМ ТРЕНУТКУ

АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ

  1. Зоран Вељановић, виши архивист – Музеј Војводине

ИЗМЕЂУ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА И АРХИВИСТИЧКЕ ПРАКСЕ У

СРБИЈИ (Неки моменти из архивистичке праксе архива у Војводини)

  1. Ванда Војводић Мицова, виши архивист – Историјски архив Зрењанин

АКТУЕЛНИ ТРЕНУТАК АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ У ИСТОРИЈСКОМ

АРХИВУ ЗРЕЊАНИН

  1. Агим Ј. Јанузи, виши архивист – Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

АРХИВСКА СЛУЖБА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – НЕКАД И САД

  1. Срђан Сивчев, архивист – Историјски архив Кикинда

    СРЕЂИВАЊЕ, РЕВИЗИЈА И АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ФОНДА Ф. 60

„Општина града Велика Кикинда“

  1. Бошко Ракић, виши архивист – Историјски Архив Краљево

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ АРХИВСКЕ СЛУЖБЕ

  1. Јелена Ковачевић, виши архивист – Историјски архив Крушевац

    АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СПРОВЕДЕНЕ ЕДУКАЦИЈЕ АРХИВАРА У

ШКОЛАМА РАСИНСКОГ ОКРУГА