ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ЧАСОПИС „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ЧАСОПИС „АРХИВСКО НАСЛЕЂЕ“

Поштовани,

Историјски архив „Тимочка крајина“ припрема шеснаести број „Архивског наслеђа“, часописа који се бави архивистиком и историографијом.

Позивамо Вас да доставите своје радове на адресу редакције за неку од стандардних рубрика : Из архивских фондова и збирки (архивска грађа, извори, приватне збирке–биографије)Из архивске службе (архивистика, заштита архивске грађе ван архива), Историографија (догађаји и значајне годишњице, културна историја), ИстраживањаСећањаПрикази – промоције – критике (књиге, изложбе…), и Из архивске библиотеке, које разматрају стручну проблематику и потврђују веродостојност историјских чињеница. Радови се морају бавити културно–историјском тематиком везаном за територију Тимочке крајине у било ком периоду од праисторије до друге половине XX века, морају задовољити одређени ниво квалитета, унапређивати ниво сазнања и ширити делокруг интересовања. Надамо се да ћете нам и Ви помоћи у остварењу овог циља.

Рок за достављање радова редакцији померен је до краја фебруара 2022. године. Адреса за достављање радова је:

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића 160, 19000 Зајечар, или на имејл spsluzba.arhivzaj@mts.rs или arhivzaj@mts.rs.

Упутство за предају рукописа:

Часопис „Архивско наслеђе“ објављује текстове на српском, уз резиме на енглеском језику. Сви текстови треба да садрже апстракт, кључне речи и резиме. Радови не би требало да буду обимнији од 16 страна (укључујући илустрације, фусноте, табеле, резиме и списак литературе), а за приказе до осам страна. Сви текстови (чланци, прикази, грађа), морају бити куцани на компјутеру, ћириличним писмом и снимљени у формату MS Word документа, а фотоси посебно скенирани у JPG формату, без убацивања у текст. Обавезно је коришћење фонта Times New Roman, величина слова 12, проред 1, формат А4, маргине – 2cm. У фуснотама величина слова је 10, уз једноструки проред. Поред наслова рада, прва страна треба да садржи и име аутора и институцију у којој ради.

Радови се достављају на адресу редакције као имејл прилог (аttachment) или на компакт-диску (CD), уз један примерак текста одштампаног на папиру.

Илустрације које се прилажу уз рад морају бити црно-беле, адекватно скениране у резолуцији од 300 dpi. Свака илустрација мора бити означена бројем, да има легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи. Рецензије су анонимне. За ставове изнете у радовима одговарају аутори. Примљени радови се не враћају.