Позив за достављање радова за часопис „Архивско наслеђе“

Поштовани,

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ припрема петнаести број часописа „Архивско наслеђе“, часописа који се бави архивистиком и историографијом.

Позивамо Вас да доставите своје радове на адресу редакције за неку од стандардних рубрика : Из архивских фондова и збирки (архивска грађа, извори, приватне збирке-биографије)Из архивске службе (из архивистике, заштита архивске грађе ван архива ), Историографија (догађаји и значајне годишњице, културна историја),  Истраживања,  Сећања,  Прикази – промоције – критике (књиге, изложбе…), и из Архивске библиотеке, које разматрају стручну проблематику и потврђују веродостојност неких историјских чињеница. Радови морају да се баве културно-историјском тематиком везаном за територију Тимочке крајине, било који период од праисторије до друге половине XX ВЕКА, да имају одређени ниво квалитета, да унапређују ниво сазнања и шире делокруг интересовања. Надамо се да ћете нам и Ви помоћи у томе.

 Радове доставити редакцији до 15. 02.2020. године на адресу:

Историјски архив “Тимочка крајина“ Зајечар, Николе Пашића 160, 19000 Зајечар, или на e-mail  spsluzba.arhivzaj@mts.rs или arhivzaj@mts. rs.

Упутство за предају рукописа:

Часопис Архивско наслеђе објављује текстове на српском језику уз резиме на енглеском језику.  Сви текстови треба да садрже апстракт, кључне речи и резиме.Радови не би требало да буду већи од  16 страна (укључујући илустрације, фусноте, табеле, резиме и списак литературе), а за приказе до осам страна. Сви текстови (чланци, прикази, грађа), морају бити куцани на компјутеру, ћириличним писмом и снимљени у формату MS Word документа (а фотоси посебно скенирани у ЈПГ формату, без убацивања у текст). Обавезно је коришћење фонта Times New Roman, величина слова 12, проред 1 (формат А4, маргине – 2cm). У фуснотама величина слова је 10 уз једноструки проред. Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име аутора и институцију у којој ради.

Радови се достављају на адресу редакције као e-mail прилог (Attachment), или на компакт диску (CD) уз један примерак текста одштампаног на папиру.

Илустрације које се прилажу уз рад морају бити црно-беле, адекватно скениране у резолуцији од 300 dpi. Свака илустрација мора бити означена бројем, да има легенду и назначено место унутар текста где ће се наћи. Рецензије су анонимне. За ставове изнете у радовима одговарају аутори. Примљени радови се не враћају.

 За додатне информације обратити се на телефон Историјског архива у Зајечару  019/420-285. Контакт особа је Агим Јанузи, оперативни и технички уредник. (e-mail: spsluzba.arhivzaj@mts.rs)

 

С поштовањем,                                  Историјски архив „Тимочка крајина“

                                                                                             директор 

                                                                                        Велибор Тодоров

                                                                            (главни и одговорни уредник)