ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК ДВА АРХИВА

Неготин, 23.06.2016.

01 - naslovna

У Историјском архиву Неготин одржан радни састанак зајечарског и неготинског архива.

Разматране су актуелне теме из архивске праксе, које се тичу рада појединих служби. Архивисти су разменили своја стручна мишљења и искуства, и овом приликом је сачињен записник по предложеном дневном реду. У раду су активно учествовали присутни архивски радници два архива. Међу тачкама дневног реда биле су и теме о валоризацији и разграничењу фондова предвиђене за семинар Архивистичког друштва Србије, али и иницијатива неготинског и зајечарског архива за обнављање рада подружнице Архивистичког друштва, Зајечар-Неготин-Смедерево-Пожаревац.

Након радног састанка архивисти су наставили дружење у Брзој Паланци, уз пригодан ручак.

14

А.Ј.

Историјски архив Тимочка крајина Зајечар © 2013 Србија,
19000 Зајечар, Николе Пашића 160.
тел/фаx: (+381 19) 425-490; 420-285,
e-mail: arhivzaj@mts.rs