ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању XIV Научно–стручног скупа „Историја медицине, фармације и ветерине и народна здравствена култура“

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржавању XIV Научно–стручног скупа „Историја медицине, фармације и ветерине и народна здравствена култура“

 Поштоване колеге,

Oбавештавамо Вас да ће се XIV Научно–стручни скуп „Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“ одржати 2. новембра 2023. године у Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару.

 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ, ФАРМАЦИЈЕ, ВЕТЕРИНЕ И НАРОДНА ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

 Теме:

 1. Институције, догађаји, личности од значаја за историју медицине, фармације, ветерине и народну здравствену културу
 • Институције од значаја за историју медицине, фармације, ветерине и народну здравствену културу
 • Догађаји од значаја за историју медицине, фармације, ветерине и народну здравствену културу
 • Личности од значаја за историју медицине, фармације, ветерине и народну здравствену културу
 1. Епидемије заразних болести Тимочке Крајине, Србије и Балкана
 • Улога и значај здравствене службе и здравствених радника у сузбијању епидемија
 • Одговор заједнице, породице и појединца на појаву епидемија заразних болести и улога породичног лекара.
 • Породичне епидемије Ковида и депопулација становништва
 1. Здравствена политика и економија код хроничних масовних незаразних болести са историјског аспекта
 • Хроничне масовне незаразне болести, некад и сад
 • Одговор фармацеутске индустрије на појаву епидемија заразних и незаразних болести.
 • Улога и значај приватне праксе у систему здравства

Пријаве  и апстракте радова (не више од 200 речи) шаљите до 31. августа 2023. године на  e-mail spsluzba.arhivzaj@mts.rs

(У пријави аутори наводе: пуно име и презиме, занимање, звање, име установе, организације у којој раде, адресу, е-mail адресу и контакт телефон).

Аутори ће бити благовремено обавештени о прихватању теме.

Комплетни радови се предају у електронском облику најкасније до 10. октобра 2023. године.

Напомена: О евентуалним променама у вези термина одржавања скупа бићете благовремено обавештени на сајту Архива www.arhivzajecar.org.rs

С поштовањем,

Директор Архива

Велибор Тодоров

За Организациони одбор

др Петар Пауновић

Kонтакт:

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

019 420 285

Агим Јанузи, архивски саветник

064 84 74 281

e-mail: spsluzba.arhivzaj@mts.rs

Никола Милутиновић, архивист

064 84 74 285

e-mail: depo.arhivzaj@mts.rs

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

ТЕКСТ

 • стил Normal, формат A4,
 • фонт Times New Roman,
 • величина фонтова: наслов 14, поднаслови 12, основни текст 12, фусноте 10,
 • проред Single,
 • фусноте као део текста у непрекинутом низу од 1 и даље

СТРУКТУРА РАДА

 • подаци о аутору/ауторима (име и презиме аутора, занимање, стручно или научно звање; адреса или назив и адреса установе у којој ради, електронска адреса аутора, контакт телефон);
 • наслов рада (велика слова, величина фонт 14);
 • апстракт (до 200 речи);
 • кључне речи (до 10 појмова одвојених запетама);
 • текст (обима од 6 до 25 страна са прилозима);
 • резиме (до 500 речи);
 • Попис извора и литературе
 • Илустрације, фотографије (у формату jpg, резолуције мин. 300 пиксела), табеле и графиконе слати одвојено од текста, као посебне датотеке са легендом и означеним местом у тексту.