Друга Мeђународнa конференцијa у Видину


На II Мeђународној конференцији у Видину Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар представили запослени Архива са шест стручних радова.

1. naslovna - ucesnici konferencije
Видин, 23 – 24. октобар 2014.

  Одржана је Друга међународна конференција у Видину под називом „Модернизационе тенденције у економском и културном животу у Видину и на Тимоку (XVIII-XX век)” у организацији Државног архива Видин и општине Видин.
На отварању ове Међународне конференције у Бугарској говорили су: Светлана Кръстева, директорка Државног архива у Видину, званичници државне и црквене власти, као и Велибор Тодоров, в.д.директора Историјског архива у Зајечару.

На дводневном скупу у сали општине Видин учествовали су историчари, филолози, архивисти, и други научни радници из Бугарске и Србије, који су представили, дискутовали и коментарисали различите аспекте модернизације у сфери образовања, духовне и материјалне културе и узајамно дејство између два народа.

Историјски архив у Зајечару на II Међународном скупу представили су запослени из Архива са шест стручних радова и то:
Зоран Јанковић („Становништво Тимочке краjине – Одлике, миграциона кретања и култура становања у ХVІІІ – ХХ веку“); Надежда Педовић („Просветне и установе културе Тимочке крајине у првим годинама после ослобођења 1833. до 1870. године – са тенденцијом развоја и осавремењавања“); Драган Живковић („Зачеци биоскопа на Тимоку“); Лелица Бошковић („Култура одевања у Тимочкоj краjини у ХІХ и ХХ веку“); Агим Јанузи („Развоj трговине и саобраħаjа у Заjечару и околини у ХІХ и ХХ веку и погранична сарадња“) и Велибор Тодоров („Занатство у Заjечару и околини у ХІХ и ХХ веку“).
Из Републике Србије осим поменутих архивиста из Зајечара учесник скупа био је и историчар Аца Цветановић из Смедерева.

Учесници конференције из Бугарске били су стручни и научни радници: Ваня Рачева, Стоянка Кендерова, Огняна Маждракова, Мария Новакова, Николай Тодоров, Йорданка Костова, Станчо Веков, Людмила Зидарова, Валя Димитрова, и Богдан Александров.

Овом приликом промовисан је и Зборник са I Међународне конференције одржане у Видину 2013. године.

А.Ј.