Фондови и збирке

КОМОРЕ

А.6.2.2.251. СРЕСКА ЗАНАТСКА – КОМУНАЛНА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР (1950-1962), 1950-1961.

А.6.2.2.252. СРЕСКА ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР (1952-1955), 1952-1955.

А.6.2.2.253. СРЕСКА ТРГОВИНСКА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР (1955-1962), 1955-1962.

А.6.2.2.254. СРЕСКА УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР(1955 -1962), 1955-1962.

А.6.2.2.255. СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР (1960-1962), 1960-1962.

А.6.2.2.256. СРЕСКА ПРИВРЕДНА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР (1962-1967), 1962-1967.

А.6.2.2.257. РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА – ЗАЈЕЧАР (1967 – ), 1967-1983.

А. 6.2.3.ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА

6.2.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

А.6.2.3.1.258. ФАБРИКА НАМЕШТАЈА „ЈЕДИНСТВО” – ЗАЈЕЧАР (1947-1986), 1962-1986.

А.6.2.3.1.259. ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИНДУСТРИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ

МАТЕРИЈАЛА – КЊАЖЕВАЦ (1936 -2005), 1955

А.6.2.3.1.260. ПРИВРЕДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДУБРАВА” – КЊАЖЕВАЦ (1954-?), 1954 .

А.6.2.3.1.261. ТИМОЧКО ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1947- ), 1971-1988.

А.6.2.3.1.262. РУДАРСКА РАДИОНИЦА „ИНВЕСТГРАДЊА” – ГРЉАН (1960-1984), 1960-1984.

А.6.2.3.1.263. УЈЕДИЊЕНЕ СРПСКЕ ПИВАРЕ ЗАЈЕЧАРСКО – ЗАЈЕЧАР (1946-1948; 1952-), 1906-1961.

А.6.2.3.1.264. АД „КРИСТАЛ” У СТЕЧАЈУ – ЗАЈЕЧАР (1965 -2006), 1965-2004.

А.6.2.3.1.265. ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ЗАЈЕЧАРСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „ТИМОЧАНКА” –

ЗАЈЕЧАР (1948 -2006), 1970-2006.

А.6.2.3.1.266. ИНДУСТРИЈА МЕСА СА ХЛАДЊАЧОМ „ЈЕС ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1948-2006), 1964-1993.

А.6.2.3.1.267. КЊАЖЕВАЧКИ РУДНИЦИ УГЉА – КЊАЖЕВАЦ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.3.1.268. ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГЕОРАД” – ЗАЈЕЧАР (1963 -2007), 1976-2007.

А.6.2.3.1.269. ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБОКВАРЦ” – РГОТИНА (1905-2005), 1951-2004 .

А.6.2.3.1.270. ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДУБИНСКА ИСТРАЖНА БУШЕЊА И ДРУГА ГЕОЛОШКА

ИСТРАЖИВАЊА „ДИБ -КЊАЖЕВАЦ” У СТЕЧАЈУ – КЊАЖЕВАЦ (1972 -2008), 1969-2008.

А.6.2.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРС ТВО

А.6.2.3.2.271. ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНСКА СТАНИЦА – ЗАЈЕЧАР (1947-1950), 1946-1951.

А.6.2.3.2.272. СРЕСКИ ВОЋНО – ЛОЗНИ РАСАДНИК – ЗАЈЕЧАР(1954 -), 1954.

А.6.2.3.2.273. ВОЋНО – ЛОЗНИ РАСАДНИК – МИНИЋЕВО (1952 -1959), 1952-1959.

А. 6.2.3.3. ТРГОВИНА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

А.6.2.3.3.274. ГРАДСКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИСТОК” – ЗАЈЕЧАР (1946-1950), 1946-1950.

А.6.2.3.3.275. ГРАДСКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1951-1954), 1951-1954 .

А. 6.2.3.3.276. ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛЕКОПРОДУКТ” – ЗАЈЕЧАР(1949-1950), 1949-1950.

А.6.2.3.3.277. ПРЕДУЗЕЋЕ „ЖИТОПРОМЕТ” – ЗАЈЕЧАР (1947-1976; 1990-), 1947-1961.

А.6.2.3.3.278. ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОМЕТ” – ЗАЈЕЧАР (1950 -1954), 1950-1954.

А.6.2.3.3.279. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА „ПОЉОПРОМЕТ” – ЗАЈЕЧАР (1954-1963), 1954-1963.

А.6.2.3.3.280. ПОЉОПРИВРЕДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТОЧАР”– ЗАЈЕЧАР (1946-1963), 1946-1949.

А.6.2.3.3.281. ПОЉОПРИВРЕДНО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАПРЕДАК” – ЗАЈЕЧАР

(1957-1963),1957-1963

А.6.2.3.3.282. ГРАДСКО ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРАЉЕВИЦА” – ЗАЈЕЧАР (1950-1954), 1952-1954.

А.6.2.3.3.283. ТРГОВИНСКО КЊИЖАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОСВЕТА” – ЗАЈЕЧАР (1956-1970), 1956-1970.

А.6.2.3.3.284. УСЛУЖНО-ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИСТОЧНА СРБИЈА” – ЗАЈЕЧАР (1966-1976),

1966-1976.

А.6.2.3.3.285. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „МИЏОР” – КЊАЖЕВАЦ (1945-1958), 1945-1958.

А.6.2.3.3.286. ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИМОК” – МИНИЋЕВО (1944-1956), 1944-1956.

А.6.2.3.3.287. ГРАДСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ – ЗАЈЕЧАР (1948-1951), 1948-1951.

А.6.2.3.3.288. ГОСТИОНИЦА „ДЕЛИГРАД” – ЗАЈЕЧАР (1955-1959), 1957-1959.

А.6.2.3.3.289. УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ХОТЕЛ ПАРИЗ” – КЊАЖЕВАЦ (1934-1945; 1954-?) 1955.

А.6.2.3.3.290. УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „КЛИСУРА” – МИНИЋЕВО (1955-1959), 1955-1959.

А.6.2.3.3.291. ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТНИК” – ЗАЈЕЧАР (1952- 1963), 1952-1963.

А.6.2.3.3.292. ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „РТАЊ” – РТАЊ (1952-1973), 1958-1973.

А.6.2.3.3.293. ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ „САЛАШ” – САЛАШ (1961-1966), 1961-1966.

А.6.3.4. САОБРАЋАЈ

А.6.2.3.4.294. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – ЗАЈЕЧАР (1947-), 1948-1952.

А.6.2.3.5. ГРАЂЕВИНАРСТВО

А.6.2.3.5.295. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИМОГРАДЊА” – ЗАЈЕЧАР (1946- ), 1947-1955.

А.6.2.3.5.296. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1951-1954), 1951-1954.

А.6.2.3.5.297. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛОГА” – ЗАЈЕЧАР (1954-1956), 1954-1955.

А.6.2.3.5.298. ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРОГРЕС” – ЗАЈЕЧАР (1964-2007), 1973-2006.

А. 6.2.3.5.299. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДЕЛИ ЈОВАН” – ЗАЈЕЧАР (1962-1972), 1962-1972.

А. 6.2.3.5.300. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИМОК” – КЊАЖЕВАЦ (1947-1952), 1947-1952.

 

А.6.2.4. ЗАНАТСТВО

А.6.2.4.301. ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1987 -1992), 1987-1991.

А.6.2.4.302. КРОЈАЧКА ЗАДРУГА „МОДА” – БОЉЕВАЦ (1958-1964), 1958-1964 .

А.6.2.4.303. КЊАЖЕВАЧКА ЗАНАТСКО -РАДНИЧКА ОПАНЧАРСКА ЗАДРУГА – КЊАЖЕВАЦ (1946 -1960),

1946 -1955.

А.6.2.5. ЗАДРУГЕ

А.6.2.5.304. РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКА ЗАДРУГА – ЗАЈЕЧАР (1937-1954), 1937-1949.

А.6.2.5.305. РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКА ЗАДРУГА – КЊАЖЕВАЦ (1937-1949), 1938-1949.

А.6.2.5.306. СТАМБЕНА ЗАДРУГА „НОВОГРАДЊА” – ЗАЈЕЧАР (1954 -1968), 1959-1966.

А.6.2.5.307. СТАМБЕНА ЗАДРУГА – САЛАШ (1960-1964), 1961-1964.

А.6.2.5.308. КЊАЖЕВАЧКА ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА – КЊАЖЕВАЦ (1927-1955), 1934-1955.

А.6.2.5.309. ПЧЕЛАРСКА ЗАДРУГА „ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1953 -), 1953-1990.

А.6.2.5.310. ПЧЕЛАРСКА ЗАДРУГА „НАПРЕДАК” – КЊАЖЕВАЦ (1953-1961) 1953-1961.

А.6.2.5.311. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА ВЕЛИКО И

МАЛО МЛЕКАРА „КОНЗУМ” – МИНИЋЕВО (1956-1964), 1956-1964.

СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ

А.6.2.5.312. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ – ТИМОШЕНКО” – БЕРЧИНОВАЦ

(1948 -1953), 1948-1953.

А.6.2.5.313. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ПАРТИЗАН” – БОРОВАЦ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.314. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА – ДЕБЕЛИЦА(1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.315. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БУДУЋНОСТ” – ЗАГРАЂЕ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.316. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ЉУБА НЕШИЋ” – ЗАЈЕЧАР (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.317. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ВИТОМИР РАДЕНКОВИЋ” – ЈЕЛАШНИЦА (1949-1953),

1949-1953.

А.6.2.5.318. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА – КОПРИВНИЦА (1949 -1953), 1949-1953.

А.6.2.5.319. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ЈОВАН ХАЏИЋ” – КРЕНТА (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.320. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ТРЕСИБАБА” – ОРЕШАЦ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.321. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „НАПРЕД У НОВО ДОБА” – ПЛАНИНИЦА (1947-1953),1948-1953.

А.6.2.5.322. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ” – ПОДГОРАЦ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.323. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „БИСА” – ШТРБАЦ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.6. ОСТАЛО

А.6.2.6.324. БИРО ЗА РЕВИЗИЈУ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВА И

ПРЕДУЗЕЋА – ЗАЈЕЧАР(1955 -1958), 1955-1958.

А.6.2.6.325. БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ КЊИГОВОЂА – ЗАЈЕЧАР (1955-1958), 1955-1958.

 А.7. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО – ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

А.7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САВЕЗ КОМУНИСТА

ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.326. ОБЛАСНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1949-1951), 1949-1951.

А.7.1.327. ОКРУЖНИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ ОКРУГА ЗАЈЕЧАРСКОГ

– ЗАЈЕЧАР (1945 -1947), 1945-1947.

А.7.1.328. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СРЕЗА ЗАЈЕЧАРСКОГ

– ЗАЈЕЧАР (1944 -1968), 1944-1968.

А.7.1.329. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СРЕЗА ТИМОЧКОГ

– КЊАЖЕВАЦ (1944 -1955), 1947-1951.

А.7.1.330. МЕЂУОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1968 -1990), 1968-1990.

А.7.1.331. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ВАЛЕВАЦ

– ВАЛЕВАЦ (1955-1957), 1955-1957.

А.7.1.332. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ВИНА

– ВИНА (1955-1957), 1955-1957 .

А.7.1.333. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ЖУКОВАЦ

– ЖУКОВАЦ (1955-1957), 1955-1957.

А.7.1.334. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1955-1990), 1955-1990.

А.7.1.335. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ПОДВИС

– ПОДВИС (1955-1957), 1956-1957.

А.7.1.336. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ РГОТИНА

– РГОТИНА (1955 -1957), 1955-1957.

СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.337. СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ

СРЕЗА ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1944 -1967), 1945-1967.

А.7.1.338. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ

ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1944-1990), 1944-1990 .

А.7.1.339. ОПШТИНСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА

СРБИЈЕ ОПШТИНЕ САЛАШ – САЛАШ (1955 -1967), 1955-1967.

А.7.1.340. МЕСНИ ОДБОР НАРОДНОГ ФРОНТА ГРЉАН – ГРЉАН (1944-1953), 1947-1953.

САВЕЗ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.341. СРЕСКИ КОМИТЕТ НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕЗА БОЉЕВАЦ

– БОЉЕВАЦ (1946-1955), 1948-1955.

А.7.1.342. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕЗА ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1944-1967), 1946-1967.

А.7.1.343. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ ОПШТИНЕ

ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1944-1990), 1947-1990.

А.7.1.344. АКЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ПРАВНОГ

ФАКУЛТЕТА НИШ – ЗАЈЕЧАР (1977-1988), 1977-1988.

А.7.1.345. АКЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЕКОНОМСКОГ

ФАКУЛТЕТА НИШ – ЗАЈЕЧАР (1977-1988), 1979-1988.

САВЕЗ СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.346. СРЕСКО ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ СРЕЗА ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1945-1967), 1947-1967.

А.7.1.347. МЕЂУОПШТИНСКО ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

– ЗАЈЕЧАР (1975-1991), 1975-1990.

А.7.1.348. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1956-1990), 1956-1983.

А.7.1.349. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ ОПШТИНЕ САЛАШ

– САЛАШ (1952 -1966), 1958-1965.

А.7.1.350. ГРАДСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ СИНДИКАТА РАДНИКА И НАМЕШТЕНИКА

ЈУГОСЛАВИЈЕ – ЗАЈЕЧАР (1945 -1950), 1945-1950.

А.7.1.351. СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА УЧИТЕЉА СРЕЗА ЗАЈЕЧАРСКОГ

– ЗАЈЕЧАР (1945 -1966), 1945-1954.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.352. СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСАОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ

СРЕЗА ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1947-1967), 1947-1967.

А.7.1.353. ОПШТИНСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА

ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1947-1991), 1947-1962 .

А.7.2. СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА

САВЕЗ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

А.7.2.354. СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЈУГОСЛАВИЈЕ СРЕЗА ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1946 -1961), 1946-1961.

А.7.2.355. ПОДОДБОР УДРУЖЕЊА НОС ИЛАЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 1915 – 1916.

– ЗАЈЕЧАР (1938 -1941), 1921-1940.

А.7.2.356. СРЕСКИ ОДБОР АНТИФАШИСТИЧКОГ ФРОНТА ЖЕНА

– ЗАЈЕЧАР (1944 -1953), 1949-1953.

А.7.2.357. СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА СРЕЗА ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1953-1961), 1957-1958.

А.7.2.358. ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ПОЉСКЕ ПРИВРЕДЕ – БОЉЕВАЦ (1885- ?), 1885-1900.

А.7.3. ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА

А.7.3.359. СРЕСКИ ОДБОР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ЦРВЕНОГ КРСТА – ЗАЈЕЧАР (1946-1967), 1946-1967.

А.7.3.360. ПОДОДБОР ЦРВЕНОГ КРСТА СРЕЗА БОЉЕВАЧКОГ – БОЉЕВАЦ (1914-1945), 1914-1945.

А.7.3.361. ОДБОР КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА – ЗАЈЕЧАР (1903-1944), 1927-1944.

А.7.3.362. ОДБОР ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОМОЋИ СТРАДАЛИМА ОД ПОПЛАВЕ

– БОЉЕВАЦ (1896- ? ), 1896-1897.

А.7.3.363. ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ЧЕТА – БОЉЕВАЦ (1933-1941), 1933-1940.

А.7.4. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДРУШТВА

А.7.4.364. ПОДОДБОР ДРУШТВА „СВЕТИ САВА” – БОЉЕВАЦ (1886-1897), 1886-1892.

А.7.4.365. ОДБОР ЗА ПРОСЛАВУ 100 – ГОДИШЊИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ

– ЗАЈЕЧАР (1932-1933), 1932-1933.

А.7.4.366. ОДБОР ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 150 -ГОДИШЊИЦЕ ПОГИБИЈЕ ХАЈДУК ВЕЉКА

ПЕТРОВИЋА – ЗАЈЕЧАР (1963), 1963.

А.7.4.367. СРЕСКА ПОДРУЖНИЦА СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА – ЗАЈЕЧАР (1953-), 1953-1984.

А.7.4.368. СВЕШТЕНИЧКО УДРУЖЕЊЕ СРЕЗА БОЉЕВАЧКО Г – БОЉЕВАЦ (1892-1900), 1892-1900.

А.7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

А.7.6.369. СОКОЛСКО ДРУШТВО „ДУШАН СИЛНИ” – ЗАЈЕЧАР (1907-1941), 1926-1941.

А.7.6.370. СОКОЛСКА ЧЕТА – МАРИНОВАЦ (1926 -1941), 1934-1937.

А.7.6.371. СОКОЛСКА ЧЕТА – СЕЛАЧКА (1926 -1941), 1933-1940.

А.7.6.372. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА „ЧИКА ФРАЊА” – ЗАЈЕЧАР (1890-1947), 1933-1947.

А.7.6.373. САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1947-), 1947-1948, 1950-1966.

А.7.6.374. САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ САЛАШ

– САЛАШ (1960 -1965), 1964-1965.

А.7.6.375. ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1919- ), 1920-1999.

А.7.7. ОСТАЛО

А.7.7.376. ОДБОР ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЛОГА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЗГРАДЕ

БЕОГРАДСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ – БОЉЕВАЦ (1886 – 1899), 1886-1899.

А.8. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

А.8.377. ЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У БАЛТА БЕРИЛОВЦУЦ872 -), 1876-1972.

А.8.378. ЦРКВА РОЖДЕСТВА СВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У БЕЛОМ ПОТОКУ (1893- ), 1900-1949.

А.8.379. ЦРКВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У БОЉЕВЦУ (1854-), 1837-1905.

А.8.380. ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У БРАЋЕВЦУ (1868 -), 1868-1936.

А.8.381. ЦРКВА СВИХ СВЕТИХ У БРУСНИКУ (1837 – ), 1837-1921.

А.8.382. ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У ВАСИЉУ(1842 -), 1876-1930.

А.8.383. ЦРКВА СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ У ВЕЛИКОЈ ЈАСИКОВИ (1817 -), 1837-1880.

А.8.384. ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ (1874- ), 1893-1935 .

А.8.385. ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У ВРАЖОГРНЦУ (1893 – ), 1856-1898.

А.8.386. ЦРКВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ У ВРБИЦИ (1891 -), 1863-1936.

А.8.387. ЦРКВА СОШЕСТВИЈА СВЕТОГ ДУХА У ГЛОГОВИЦИ (1824 -), 1847-1907.

А.8. 388. МАНАСТИР СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА У ГРЛИШТУ (? – ), 1852-1928.

А.8.389. ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У ГРЉАНУ (1899 – ), 1885-1898.

А.8.390. ЦРКВА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЕ У ЗАЈЕЧАРУ (1834 -), 1876-1954.

А.8.391. ЦРКВА СВЕТОГ ЂОРЂА У КЊАЖЕВЦУ (1835 -), 1872-1881.

А.8.392. ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНЂЕЛА ГАВРИЛА У КОЖЕЉУ (? – ), 1886-1936.

А.8.393. ЦРКВА „ЛОЗИЦА” СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У КРИВОМ ВИРУ (XВ век -), 1850-1881.

А.8.394. ЦРКВА СВЕТОГ НИКОЛЕ У ЛЕНОВЦУ (1846 – ), 1852-1914.

А.8.395. ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У КРАЉЕВОМ СЕЛУ (МИНИЋЕВО) (1914 – ), 1885-1935.

А.8.396. ЦРКВА СВЕТОГ ВОЗНЕСЕЊА У ПЛАНИНИЦИ(1832 – ), 1898-1953.

А.8.397. ЦРКВА СОШЕСТВИЈА СВЕТОГ ДУХА У ПОДГОРЦУ(1838 -), 1841-1903.

А.8.398. ЦРКВА УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У РГОТИНИ(1840 -), 1840-1932.

А.8.399. ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ У САЛАШУ(1899 -), 1892-1898.

А.8.400. ЦРКВА СВЕТОГ ВОЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У СИКОЛУ(1827 -), 1837-1887.

А.8.401. МАНАСТИР СУВОДОЛ (XИВ век-), 1837-1946 .

А.8.402. НАМЕСНИШТВО СРЕЗА БОЉЕВАЧКОГ – БОЉЕВАЦ (1834- ?), 1871-1912.

Б. Породични и лични архивски фондови

 Б.1. ПОРОДИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

Б.1.403. ЛАЛОВИЋ ВАСА И ЈАКОВ – БАНЕ (? -1999), 1911-1941.

Б.1.404. МИЛАДИНОВИЋ ЦВЕТКО И АНДРЕЈА (1835 -1924), 1872-1944.

Б.1.405. МИЛОШЕВИЋ УРОШ И СИНОВИ ([1833] – ?), 1861-1946.

Б.1.406. РАШИЋ АЛЕКСАНДАР И ЈОВАН (1921 – ), 1921-2000.

Б.1.407. ФИЛИПОВИЋ ЂОРЂЕ И ФИЛИП (1863 – ?), 1869-1967.

 Б.2. ЛИЧНИ АРХИВСКИ ФОНДОВИ

Б.2.408. БИСИЋ МИЛОРАД (1923-2005), 1942-1949.

Б.2.409. ВАСИЉЕВИЋ ЖИВАН (1920 -2007), 1943-1980.

Б.2.410. ВАСИЉЕВИЋ РАДОМИР (1902 -1944), 1902-1944.

Б.2.411. ВЕЉКОВИЋ СТЕВАН (1928 – ), 1892-2003.

Б.2.412. ВИТОМИРОВИЋ ДРАГАН (1937 -2002), 1931-2001.

Б.2.413. ВУЧИЋЕВИЋ С. МИЛИВОЈЕ (1872 – ?), 1903-1952.

Б.2.414. ГЕНЧИЋ ЂОРЂЕ (1861 -1938), 1904 -1927.

Б.2.415. ДЕЛЕВИЋ МИРО (1878 -1941), 1899-1935.

Б.2.416. ДУЊИЋ ЂОРЂЕ (1891 – ?), 1920-1940.

Б.2.417. ЈОВАНОВИЋ БОЖИН (1920 -), 1945-2000 .

Б.2.418. КРСТИЋ ПЕТАР (1920-2009.), 1914 -1984.

Б.2.419. ЛАЈКОВИЋ СЕРГИЈЕ (1940 -2005), 1953-2005.

Б.2.420. ЛИЛИЋ ЦВЕТКО (1889 -1974), 1913-1918.

Б.2.421. ЉУБИНОВИЋ ЉУБОМИР (1921 -1988), 1920-1985 .

Б.2.422. МИЛОШЕВИЋ ЖАРКО (1923 -2006), 1869-1957.

Б.2.423. МИХАЈЛОВИЋ ДР ИЛИЈА (1914 -2007), 1920-1988.

Б.2.424. ПАНАЈОТОВИЋ РАДОМИР (1911 -1984), 1906-1980.

Б.2.425. ПАУНОВИЋ ДР ПЕТАР (1939 – ), 1838-2006.

Б.2.426. ПАШИЋ НИКОЛА (1845 -1926), 1858-1926.

Б.2.427. ПЕТРОВИЋ СВЕТОМИР (1937-1995), 1962-1995.

Б.2.428. ПОПОВИЋ МИЛАН (1886 -1961), 1905-1961.

Б.2.429. ПОПОВИЋ СТРАХИЊА (1922 -1998), 1945-1988.

Б.2.430. РАДЕНКОВИЋ ЂОРЂЕ (1922 -1993), 1882-1912.

Б.2.431. РАДОВАНОВИЋ ЈОВАН (1894 -1964), 1945-1960.

Б.2.432. РАДОЈИЧИЋ – ВАСИЉЕВИЋ НАТАЛИЈА(1922-2010), 1943-1952.

Б.2.433. РАДОСАВЉЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ – БОБИ (1915-1984), 1915-1984.

Б.2.434. РАЧИЋ НИКОЛА (1912-1993), 1964-1969.

Б.2.435. РАШИЋ МИЛАН (1892 -1974), 1921 -1961.

Б.2.436. СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИР (1932-), 1965-2000.

Б.2.437. СТАНКОВИЋ СТАНОЈЕ (1906-?), 1903-1976 .

Б.2.438. СТАНОЈЕВИЋ МАРИНКО (1874 -1949), 1898-1949.

Б.2.439. ЦАЧЕВИЋ ПРЕДРАГ (1920 -2007), 1945-1998.

Б.2.440. ЦОЛОВИЋ НИКОЛА (1874 -1939), 1901-1939.

 В. Збирке

В.1.441. ЗБИРКА ВАРИА 1789-1992.

В.2.442. ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА 1833-2002.

В.3.443. ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА МИЛАНА ЛАЛОВИЋА – ЗАЈЕЧАР 1901-1960.

В.3.444. ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА 1842-1945.

В.6.445. ЗБИРКА ПЛАКАТА 1883-1985.

В.7.446. ЗБИРКА ГЕОГРАФСКИХ КАРАТА, П ЛАНОВА И СКИЦА 1890-1980.

В.8.447. ЗБИРКА ТАПИЈА 1817-1948.

В.9.448. ЗБИРКА ДИПЛОМА 1901-1977.

В.10.449. ЗБИРКА ХРОНИКА НАСЕЉА ОПШТИНА БОЉЕВАЦ, ЗАЈЕЧАР, КЊАЖЕВАЦ 1956 -1980.

В.11.450. ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА О ЕЛЕКТРИЧНИМ ЦЕНТРАЛАМА У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ 1908-1943.

В.12.451. ЗБИРКА ПРЕПИСА ДОКУМЕНАТА 1920 -1946 .

В.13. 452. ЗБИРКА КОПИЈА ДОКУМЕНАТА_1718-1945.