Фондови и збирке

САМОУПРАВНЕ ИНТЕРЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

А.1.5.114. РЕГИОНАЛНА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА

ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1977 -1990), 1977-1990.

А.1.5.115. РЕГИОНАЛНА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

ШУМАРСТВА ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1977 -1990), 1977-1989.

А.1.5.116. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ФИЗИЧКЕ

КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1974-1990), 1974-1990.

А.1.5.117. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР

– ЗАЈЕЧАР (1974-1990), 1973-1990.

А.1.5.118. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ

ЗАЈЕЧАР – ЗАЈЕЧАР (1974-1990), 1974-1990.

А.1.5.119. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ – КЊАЖЕВАЦ (1974-1990), 1975-1990.

А.2. ПРАВОСУЂЕ

А.2.1. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

СУДСТВО

А. 2.1.120. ОКРУЖНИ СУД – ЗАЈЕЧАР (1833-1941), 1860-1930.

А.2.1.121. ОКРУЖНИ СУД – КЊАЖЕВАЦ (1833 -1930), 1881-1930.

А. 2.1.122. СРЕСКИ СУД – КЊАЖЕВАЦ (1931 -1941), 1931-1938.

А.2.1.123. СРЕСКИ СУД – КРАЉЕВО СЕЛО (1930 -1941), 1939-1940.

А.2.2. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1945

СУДСТВО

А.2.2.124. СРЕСКИ СУД – ЗАЈЕЧАР (1945 -1966), 1945-1960.

А.2.2.125. СРЕСКИ СУД – САЛАШ (1960 -1966), 1960-1966.

А.2.2.126. СРЕСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО – ЗАЈЕЧАР (1945 -1966), 1946-1960.

А.2.2.127. ОСНОВНИ СУД УДРУЖЕНОГ РАДА – ЗАЈЕЧАР (1975-1991), 1975-1991.

 А.4. ПРОСВЕТНЕ, КУЛТУРНЕ И НАУЧНЕ УСТАНОВЕ

А.4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

А.4.1.128. ГИМНАЗИЈА – ЗАЈЕЧАР (1836 -1839; 1860-1867; 1869-1977; 1990-), 1918-1988.

А.4.1.129. ГИМНАЗИЈА – КЊАЖЕВАЦ (1871 -1898; 1909-), 1919-1939.

А.4.1.130. МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – ЗАЈЕЧАР (1948 -1977; 1990-), 1949-1972.

А.4.1.131. ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА – ЗАЈЕЧАР (1920 -1948), 1944-1948.

А.4.1.132. ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА – КЊАЖЕВАЦ (1930 -1948), 1930-1948 .

А. 4.1.133. ЖЕНСКА СТРУЧНА ШКОЛА – БОЉЕВАЦ (1925-1957), 1929-1957.

А.4.1.134. ЖЕНСКА СТРУЧНА ШКОЛА – ЗАЈЕЧАР (1953-1958) 1953-1958.

А.4.1.135. ЖЕНСКА СТРУЧНА ШКОЛА – КЊАЖЕВАЦ (1948 -1959), 1948-1959.

А.4.1.136. РУДАРСКО-ИНДУСТРИЈСКА ШКОЛА – БОГОВИНА 1952-1962), 1952-1962.

А.4.1.137. РУДАРСКО-ИНДУСТРИЈСКА ШКОЛА – ПОДВИС (1948-1962), 1948-1961.

А. 4.1.138. РУДАРСКО-ИНДУСТРИЈСКА ШКОЛА – РТАЊ (1949 -1962), 1949-1962.

А. 4.1.139. ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ – БОГОВИНА (1947 -1959), 1948-1959.

А.4.1.140. ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ – БОЉЕВАЦ (1948-1959), 1950-1957.

А. 4.1.141. ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ – КЊАЖЕВАЦ (1948-1963), 1921, 1923, 1933, 1948-1963.

А.4.1.142. ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ „ТРЕСИБАБА” – ПОДВИС (1948-1959), 1948-1956.

А.4.1.143. ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ – РТАЊ (1949 -1959), 1950-1961.

А.4.1.144. ДРЖАВНА МЕШОВИТА ГРАЂАНСКА ШКОЛА – БОЉЕВАЦ (1943-1945), 1943-1945.

А.4.1.145. НИЖА ПОЉОПРИВРЕДНА СПЕЦИЈАЛНА СТОЧАРСКА ШКОЛА –

ЗАЈЕЧАР (1906-1949), 1928-1952.

А.4.1.146. НИЖА ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА – БОЉЕВАЦ (1945 -1954), 1948-1955.

А.4.1.147. НИЖА ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА – ГРЛИШТЕ (1950 -1952), 1950-1952.

А.4.1.148. ОСНОВНА ШКОЛА – БАЧЕВИЦА (1894 -1961), 1923-1979.

А.4.1.149. ОСНОВНА ШКОЛА „9. СРПСКА БРИГАДА” – БОЉЕВАЦ(1841-), 1921-1980.

А.4.1.150. ОСНОВНА ШКОЛА – БУКОВО (1937-1961), 1937-1961.

А.4.1.151. ОСНОВНА ШКОЛА – ВАЛАКОЊЕ (1869 -1961), 1933-1961.

А.4.1.152. ОСНОВНА ШКОЛА – ВИНА (1896-1960), 1923-1941.

А.4.1.153. ОСНОВНА ШКОЛА – ВРАЖОГРНАЦ (1845 – ), 1934-1978.

А.4.1.154. ОСНОВНА ШКОЛА – ВРБОВАЦ (1889-1961), 1919-1961 .

А.4.1.155. ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО” – ГРЛИШТЕ (1845 -), 1919-1954 .

А.4.1.156. ОСНОВНА ШКОЛА – ГРЉАН (1842-), 1930-1980.

А.4.1.157. ОСНОВНА ШКОЛА – ДЕБЕЛИЦА (1919 -1957), 1920-1951.

А.4.1.158. ОСНОВНА ШКОЛА – ДОБРО ПОЉЕ (1909 -1961), 1939-1961.

А.4.1.159. ОСНОВНА ШКОЛА – ДОБРУЈЕВАЦ (1919-1961), 1919-1961.

А.4.1.160. ОСНОВНА ШКОЛА – ДОЊЕ ЗУНИЧЕ (1910 -1961), 1919-1948 .

А.4.1.161. ОСНОВНА ШКОЛА – ЗАГРАђЕ (1853 -1951), 1919-1951.

А.4.1.162. ОСНОВНА ШКОЛА – ЗАЈЕЧАР (1833-1951), 1878-1950 .

А.4.1.163. ОСНОВНА ШКОЛА – ИЛИНО (1919-1951), 1919-1966.

А.4.1.164. ОСНОВНА ШКОЛА – ЈАБЛАНИЦА (1870 -1961), 1919-1979.

А.4.1.165. ОСНОВНА ШКОЛА – ЈАЛОВИК ИЗВОР (1886-1952), 1920-1949.

А.4.1.166. ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ Т ОДОРОВИЋ-КАПЛАР” – КЊАЖЕВАЦ (1835- ), 1955-1965 .

А.4.1.167. ОСНОВНА ШКОЛА – КРИВИ ВИР (1842-), 1919-1979.

А.4.1.168. ОСНОВНА ШКОЛА – ЛУКОВО (1870 -1961), 1919-1979.

А.4.1.169. ОСНОВНА ШКОЛА – МАЛИ ИЗВОР (1872 -1957), 1933-1979.

А.4.1.170. ОСНОВНА ШКОАА – МИРОВО (1919 -1961), 1919-1979.

А.4.1.171. ОСНОВНА ШКОЛА – ПЛАНИНИЦА (1870-), 1871-1977.

А.4.1.172. ОСНОВНА ШКОЛА – РТАЊ (1923 -1968), 1920-1978.

А.4.1.173. ОСНОВНА ШКОЛА – РУЈИШТЕ (1921 -1957), 1942-1968.

А.4.1.174. ОСНОВНА ШКОЛА – СЕЛАЧКА (1919 -1957), 1919-1948.

А.4.1.175. ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ” – СУМРАКОВАЦ (1846 -), 1912 -1943.

А.4.1.176. ОСНОВНА ШКОЛА – ТРНАВАЦ (1887- ), 1918-1948.

А.4.1.177. ОСНОВНА ШКОЛА – ШЉИВАР (1918 -1960), 1918-1955.

А.4.1.178. ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМИКУ ДОМАЋИНСТВА – КЊАЖЕВАЦ (1959-1966), 1959.

А.4.1.179. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ РАДНИКА – ЗАЈЕЧАР (1959-1962), 1959-1961.

А.4.1.180. РАДНИЧКА НИЖА ГИМНАЗИЈА – ЗАЈЕЧАР (1948-1955), 1948-1950.

 

А.4.2. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

А.4.2.181. РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ – ЗАЈЕЧАР (1948-1984), 1951-1984.

А.4.2.182. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА – ЗАЈЕЧАР (1944 -1954; 1970- ), 1947-1954.

А.4.2.183. НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ’ – ЗАЈЕЧАР (1946-), 1957-1994.

А.4.2.184. МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” – ЗАЈЕЧАР (1948-), 1950-1991.

А.5. СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

А.5.2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

А.5.2.185. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА „ТИМОК” – ЗАЈЕЧАР (1947 – ), 1947-1990.

А.5.2.186. ГАМЗИГРАДСКА БАЊА – БАЊСКО ЛЕЧИЛИШТЕ (1889 -), 1934-1945.

А. 6. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

А.6.1. ПЕРИОД ДО 1944. ГОДИНЕ

А.6.1.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ

А.6.1.1.187. БОЉЕВАЧКА ПРИВРЕДНА БАНКА – БОЉЕВАЦ (1908-1946), 1919-1932.

А.6.1.1.188. БОЉЕВАЧКА ТИМОЧКА БАНКА – БОЉЕВАЦ (1922-1946), 1922-1923.

А.6.1.1.189. ИНДУСТРИЈСКО-ТРГОВАЧКА БАНКА – БОЉЕВАЦ (1921-1946), 1921-1922.

А.6.1.1.190. ЗАЈЕЧАРСКА ЗАДРУГА ЗА МЕЋУСОБНО ПОМАГАЊЕ И ШТЕДЊУ – ЗАЈЕЧАР (1885 -1946),

1885-1946.

А.6.1.1.191. ЗАЈЕЧАРСКА ТИМОЧКА БАНКА – ЗАЈЕЧАР (1906-1945), 1906-1945.

А.6.1.1.192. ЗАЈЕЧАРСКА ТРГОВАЧКА БАНКА „ЛУВР” – ЗАЈЕЧАР (1920-1946), 1921-1946.

А.6.1.1.193. ТРГОВАЧКА ПРОМЕТНА БАНКА – ЗАЈЕЧАР (1926-1940), 1926-1936.

А.6.1.1.194. ГЕНЕРАЛНА БАНКА „РАЈКОВИЋ -СТАЈКОВИЋ” – ЗАЈЕЧАР (1926-1947), 1931-1943.

А.6.1.1.195. РАДНИЧКО-САУЖБЕНИЧКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА – ЗАЈЕЧАР (1938-1947), 1938-1947.

А.6.1.1.196. КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА – КЊАЖЕВАЦ (1898 -1946), 1924-1925.

А.6.1.1.197. КЊАЖЕВАЧКА ЗАДРУГА ЗА КРЕДИТ И ШТЕДЊУ – КЊАЖЕВАЦ (1903-1946), 1920-1928.

А.6.1.1.198. КЊАЖЕВАЧКА ТРГОВИНСКО -ИНДУСТРИЈСКА БАНКА – КЊАЖЕВАЦ (1932-1949),1932-1949.

А.6.1.1.199. КРЕДИТ-ИНФОРМ, ОБАВЕШТАЈНИ И ИНКАСО ЗАВОД – БЕОГРАД

(ЗАЈЕЧАР, КЊАЖЕВАЦ, БОЉЕВАЦ…) (1920 -1940), 1920-1940.

А. 6.1.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

А.6.1.2.200. ЗАНАТЛИЈСКО УДРУЖЕЊЕ – БОЉЕВАЦЦ888-1946), 1913-1946.

А.6.1.2.201. ЗАНАТСКО УДРУЖЕЊЕ – КЊАЖЕВАЦ (1883 -1950), 1883-1939.

А.6.1.2.202. ЗАНАТСКО УДРУЖЕЊЕ – КРАЉЕВО СЕЛО (1883-1939), 1883-1939.

А.6.1.2.203. БОЉЕВАЧКО ТРГОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ – БОЉЕВАЦ (1919-1941), 1919-1941.

А.6.1.2.204. ЗАЈЕЧАРСКА ТРГОВАЧКА ОМЛАДИНА – ЗАЈЕЧАР (1894-1943), 1894-1943 .

А.6.1.2.205. ЗАЈЕЧАРСКО ИНДУСТРИЈСКО УДРУЖЕЊЕ – ЗАЈЕЧАР (1895-1946), 1895-1947.

А. 6.1.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА

А.6.1.3.206. АУТОМАТСКИ МЛИН НА ВОДИ „ЈОВАН ЛАЛОВИЋ” – ЗАЈЕЧАР (1901-1946), 1929-1940.

А. 6.1.3.207. ФАБРИКА КОЖЕ „СТАНДАРД” – ЗАЈЕЧАР (1923 -1990), 1934-1955.

А.6.1.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

А.6.1.3.1.208. РУДНИК УГЉА „ВРШКА ЧУКА” – АВРАМИЦА (1884- ), 1922-1967.

А.6.1.3.1.209. РУДНИК УГЉА „РТАЊ” – БОЉЕВАЦ (1902-1967), 1953-1966.

А.6.1.3.1.210. РУДНИК УГЉА „СРПСКИ БАЛКАН” – ВРШКА ЧУКА (1912-1946), 1920-1939.

А.6.1.3.1.211. РУДНИК УГЉА „ДУБРАВА” – КЊАЖЕВАЦ (1922-1948, 1953-1957), 1922-1957.

А. 6.1.3.1.212. РУДНИК УГЉА „ТРЕСИБАБА” – ПОДВИС (1887-1968), 1914-1951.

А.6.1.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

А.6.1.3.2.213. ДРЖАВНИ – ВОЋНИ РАСАДНИК – БОЉЕВАЦ (1920 -1962), 1920-1949.

А.6.1.3.4. САОБРАЋАЈ

А.6.1.3.4.214. ЖЕЛЕЗНИЧКО ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА –

ЗАЈЕЧАР (1920 – ), 1920-1965.

А.6.1.5. ЗАДРУГЕ

А.6.1.5.215. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БОРОВАЦ (1898-1961), 1947-1953.

А.6.1.5.216. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – БРУСНИК (1899-1968), 1965-1970.

А.6.1.5.217. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВАЛАКОЊЕ (1899 -1961), 1945-1955.

А.6.1.5.218. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛИКИ ИЗВОР (1921-1960), 1947-1953 .

А.6.1.5.219. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ (1921-1961), 1950-1959.

А.6.1.5.220. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВИТКОВАЦ (1930-1957), 1930-1957.

А.6.1.5.221. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ВРАТАРНИЦА (1922 -1959), 1948-1950.

А.6.1.5.222. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГРАДСКОВО (1928 -1962), 1954-1962.

А.6.1.5.223. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ГРЉАН (1898-), 1937-1952.

А.6.1.5.224. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ТИМОК” – ДЕБЕЛИЦА (1920-1962), 1920-1962.

А.6.1.5.225. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ДРЕНОВАЦ (1929-1960), 1936-1961.

А.6.1.5.226. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈАКОВАЦ (1927-1960), 1927-1960.

.А.6.1.5.227. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈАЛОВИК ИЗВОР (1929-1960), 1932-1948.

А.6.1.5.228. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЈЕЛАШНИЦА (1908 -1960), 1954-1960.

А.6.1.5.229. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КОЖЕЉ (1920-1960), 1920-1960.

А.6.1.5.230. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – КРЕНТА (1930-1960), 1949-1960.

А.6.1.5.231. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЛЕПЕНА (1930-1960), 1939-1960.

А.6.1.5.232. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЛУБНИЦА (1900-1960), 1900-1960.

А.6.1.5.233. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЛУКОВО (1900 -1960), 1937-1942.

А.6.1.5.234. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ (1920-1962), 1948-1962.

А.6.1.5.235. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАЊИНАЦ (1921 -1960), 1938-1956.

А.6.1.5.236. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – МАРИНОВАЦ (1898-1960), 1954.

А.6.1.5.237. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „СЛОГА” – МИНИЋЕВО (1930 – ), 1954-1960.

А.6.1.5.238. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – НИКОЛИЧЕВО (1927 -1953), 1947-1953.

А.6.1.5.239. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ОСНИЋ (1927-1954), 1947-1953 .

А.6.1.5.240. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПЕТРУША (1930 -1957), 1946-1957.

А.6.1.5.241. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПЛАНИНИЦА (1897 -1965), 1919-1940.

А.6.1.5.242. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ПРЛИТА (1932-1954), 1951-1954.

А.6.1.5.243. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – САЛАШ (1897- ), 1920-1962.

А.6.1.5.244. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СЕЛАЧКА (1921-1960), 1921-1960.

А.6.1.5.245. НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – СУМРАКОВАЦ (1938-), 1945-1950.

А.6.1.5.246. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТРНОВАЦ (1921-1970), 1921-1957.

А.6.1.5.247. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ШИПИКОВО (1928 -1962), 1950-1959.

А.6.2. ПЕРИОД ОД 1945

А.6.2.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИ

А.6.2.1.248. СРЕСКА ЗАДРУЖНА ШТЕДИОНИЦА – ЗАЈЕЧАР(1948-1961), 1948-1959.

А.6.2.1.249. ГРАДСКА НАРОДНА ШТЕДИОНИЦА – ЗАЈЕЧАР (1946 -1948), 1946 -1948.

А.6.2.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

А.6.2.2.250. ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА – ЗАЈЕЧАР (1947-1962), 1947-1960.