ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ o одржавању VIII научно-стручног скупа “Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура“

 Зајечар, 22.08.2016.

II   ОБАВЕШТЕЊЕ

 Обавештавају се сви заитересовани за VIII научно-стручни скуп  “Историја медицине, фармације,  ветерине и народна здравствена култура“, који се одржава у Историјском архиву „Тимочка крајина“ у Зајечару, да је предвиђени термин за 14. октобар померен за 27. октобар 2016. године, из оправданих разлога. Продужен је рок пријаве, тако да се пријаве могу слати и до 1. септембра 2016. године, резимеи радова до 15. септембра 2016. године, а радови у целини до 1. октобра 2016. године. Теме и упутства остају иста као по првом обавештењу, које се налази истакнуто на www. arhivzajecar.org.rs

Поздрав из Архива у Зајечару.

За ваше информације контакт телефон:

019 /420-285

064-847 42 81

Агим Ј. Јанузи, виши архивист

Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар

e-mail: spsluzba.arhivzaj@mts.rs